De Rooms Katholieke clerus en borstvoeding

Voor de Rooms Katholieke clerus was de vrouwenborst in het verleden zo niet een obsessie, dan toch in ieder geval enige bemoeienis waard.
Rond 1900 pieken de geboortecijfers in Brabant en Limburg voor het eerst boven het landelijk gemiddelde uit, een en ander natuurlijk ten gevolge van de indringende bemoeienis van mijnheer pastoor. De armoede neemt mede daardoor hand over hand toe, gelijk opgaand met de kindersterfte. Waarschuwende woorden van de clerus gericht tegen de ‘dartelheid des vleesches’ en het ‘onwelvoegzaam’ tonen van vrouwelijke lichaamsdelen veroorzaakte een ‘schaamtecomplex’ waardoor het geven van geregelde borstvoeding vrijwel onmogelijk was geworden. Deze werd dan ook grootschalig vervangen door koemelk of geitenmelk met als gevolg een sterke toename van de zuigelingsterfte. De historica Cor van der Heijden meldt in haar proefschrift over zuigelingen- en kindersterfte in Tilburg (‘Het heeft niet willen groeien’), dat de sterfte onder kinderen van 2 tot 12 maanden rond 1900 ruim 100% hoger lag dan driekwart eeuw daarvoor. Analyse van de onderzoekresultaten liet zien dat als enige schuldige borstvoeding over bleef. Schadelijke neveneffecten waren natuurlijk de korter wordende intervallen tussen de opeenvolgende geboorten en de daarbij de te verwachten lichamelijke aftakeling en slijtage van de moeders. De clerus had hier blijkbaar vrede mee, het netto resultaat zal wel positief zijn geweest.

Waarom is er leven na de menopauze?

Vrijwel alle vrouwelijke zoogdieren verraden zich in de vruchtbare dagen van de ovulatoire cyclus door vaak opdringerig seksueel gedrag en opwindende geuren. De mensenvrouw vormt hierop een uitzondering. Weliswaar wordt er in de dagen rond de eisprong meer geflirt, vinden er meer buitenechtelijke escapades plaats en wordt meer bloot getoond, maar aanstootgevende roodgezwollen bipsen of nymfomaan gedrag en onstuimige geuren of feromonen zijn voor mannen niet waarneembaar. Een verborgen ovulatie dus.
Omdat mannen, evenals de meeste mannelijke dieren trouwens, altijd wel belangstelling hebben in het bedrijven van de liefde, seks dus, zijn ze gedwongen om in de buurt van hun partner te blijven om te verhinderen dat een ander z’n wellustige slag slaat, toevallig in haar vruchtbare periode. Bovendien, omdat bij onze soort ook de vrouwelijke sekse het gehele jaar door seksueel belangstellend is – op een enkel geval van hoofdpijn na natuurlijk – heeft seks een versterkende invloed op de onderlinge band. In dat kader is het voor de vrouw ook van belang om altijd c.q. zo lang mogelijk seksueel aantrekkelijk te blijven. Daarom worden jaarlijks fortuinen uitgegeven aan het ‘ontgrijzen, liften, sucken, botoxen’ en een machtige variatie aan alles camouflerende make-up.
Continu aantrekkelijk en ontvankelijk én: één grote erogene zone.

Kijk eens geheel ontkleed in de spiegel

Over het algemeen voelen mannen van onze soort zich ook meer aangetrokken tot symmetrisch ontwikkelde partners. Daarbij gaat het niet alleen om de gezichtsvorm en lengte van de ledematen, maar vooral ook om een symmetrische ontwikkeling van de borsten. Symmetrie van vingerkootjes staat bij vrouwen garant voor gemiddeld 13% hogere niveaus vrouwelijke geslachtshormonen en bij vrouwen uit de stad zelfs 28% in een bepaalde fase van de voortplantingscyclus. De gehaltes van deze hormonen zijn positief gecorreleerd met de kans op zwangerschap.
Verder is aangetoond dat mannen de voorkeur geven aan vrouwen met volle lippen en stevig ontwikkelde en grote borsten, smalle kaken en grote ogen, én … partners waarbij de omvang rond het middel gedeeld door de omvang rond de heupen ca. 0,7 is. Onderzoek wees uit dat borstgrootte en een ‘optimale’ verhouding tussen middel en heupen een positieve relatie hebben met de gehaltes aan die hormonen die een belangrijke rol spelen bij de voortplanting en gecorreleerd zijn met een groter aantal nakomelingen. In delen van Afrika waar nu en dan voedseltekorten optreden hebben mannen over het algemeen een voorkeur voor dikkere vrouwen met meer lichaamsvet en een iets hogere verhouding tussen de omvang van middel en heupen. Een wetenschappelijke analyse van ‘30 jaar centerfolds’ van Playboy leverde onveranderd een uitslag op van 0,7!

Weet u waar de werking van neushoornhoorn op berust?

Een neushoornstier heeft het fysiek extra zwaar in de paartijd. Niet alleen dat hij andere mannen moet pareren, ook wordt hij door de vrouwen zwaar op de proef gesteld. Als de koeien in bronst zijn blijven ze eindeloos voor hem uit rennen om dan plotseling om te keren om een gevecht te gaan met haar hunkerende achtervolger. Deze exercities kunnen wel eens ruim een dag in beslag nemen. Staat hij zijn mannetje dan is dat voor haar een signaal dat hij fit genoeg is om als vader voor haar kalf te dienen. Logisch dat hij na zo’n lang voorspel niet van zijn koe is af te branden. Dat laatste is de neushoorn als soort trouwens duur komen te staan. Het is namelijk zijn vermogen de copulatie c.q. erectie extreem lang overeind te houden, waarbij er in de oosterse geneeskunst enige verwarring bestaat of dit fenomeen nu te danken is aan de penis of aan de hoorn. Voor de neushoorns zelf maakt het niet veel uit. Voor de amputatie van beide uitsteeksels moet het arme dier er aan geloven.

Over de relatie Interseksualiteit en blikseminslag

Ruim 20 jaar geleden de volgende samenvatting ingestuurd naar de congresleiding van het Wereld Pluimvee Congres om als layout voorbeeld te dienen bij het verzoek om samenvattingen gericht aan ambitieuze congresgangers:

CALL FOR ABSTRACTS
D. Abstract example

INVESTIGATIONS INTO THE PHENOMENON OF SUPERNATURAL POWERS OP SEX REVERSED POULTRY

M.Th. Frankenhuis * and J.Ph. Vente **
* Royal Zoological Society ‘Natura Artis Magistra’, Amsterdam, The Netherlands. ** National Research Institute for Intersexuality and Witchcraft, Batcity, The Netherlands.

Intersexuality due to the triploidy or destruction of the left ovary in commercial and backyard poultry is a widespread phenomenon. Preliminary investigations suggested a positive correlation between the presence of sex reversed poultry and motorcar accidents near affected poultry houses. Over a five year period (1985 to 1990) car accidents, fires caused by lightning and stillbirths in cattle near poultry houses containing sex reversed birds were compared with the regional average. Within a radius of 5 miles from farms with intersexual birds the percentage of car accidents and fires caused by lightning proved to be significantly higher (P However in contrast with results of other researchers, the increase in fullmoon stillbirths in cattle proved to be non significant.
The results of our investigations made clear that the mediaeval proverb: A whistling maid and a crowing hen are neither fit for God nor for man’ is still of present interest.

Tot mijn verrassing reageerden enkele wetenschappers bijzonder geïnteresseerd op mijn zelf verzonnen waanzin, hadden ook al eens iets dergelijks vermoed en vroegen om meer informatie…