Kijk eens geheel ontkleed in de spiegel

Over het algemeen voelen mannen van onze soort zich ook meer aangetrokken tot symmetrisch ontwikkelde partners. Daarbij gaat het niet alleen om de gezichtsvorm en lengte van de ledematen, maar vooral ook om een symmetrische ontwikkeling van de borsten. Symmetrie van vingerkootjes staat bij vrouwen garant voor gemiddeld 13% hogere niveaus vrouwelijke geslachtshormonen en bij vrouwen uit de stad zelfs 28% in een bepaalde fase van de voortplantingscyclus. De gehaltes van deze hormonen zijn positief gecorreleerd met de kans op zwangerschap.
Verder is aangetoond dat mannen de voorkeur geven aan vrouwen met volle lippen en stevig ontwikkelde en grote borsten, smalle kaken en grote ogen, én … partners waarbij de omvang rond het middel gedeeld door de omvang rond de heupen ca. 0,7 is. Onderzoek wees uit dat borstgrootte en een ‘optimale’ verhouding tussen middel en heupen een positieve relatie hebben met de gehaltes aan die hormonen die een belangrijke rol spelen bij de voortplanting en gecorreleerd zijn met een groter aantal nakomelingen. In delen van Afrika waar nu en dan voedseltekorten optreden hebben mannen over het algemeen een voorkeur voor dikkere vrouwen met meer lichaamsvet en een iets hogere verhouding tussen de omvang van middel en heupen. Een wetenschappelijke analyse van ‘30 jaar centerfolds’ van Playboy leverde onveranderd een uitslag op van 0,7!