Waar komt onze zuurstof vandaan?

Vanaf het ontstaan van ons zonnestelsel met haar bijbehorende aarde, zo’n 4,6 miljard jaar geleden, heeft het bijna een miljard jaar geduurd voor de jonge planeet voldoende was afgekoeld en het eerste leven zich in het water ontwikkelde. Miljoenen jaren kostte het vervolgens voor deze primitieve eencellige (blauw)algen en andere prille eencellige wezentjes om zich te ontwikkelen tot de meer complexe cellen, zoals die nu nog onder en in ons zijn. Er moet in deze periode al sprake zijn geweest van een behoorlijke variatie aan eencellige organismen.

Inmiddels hadden prille plantaardige organismen zoveel koolzuurgas uit de aardse oeratmosfeer omgezet in zuurstof, dat ‘de tijd rijp was’ voor nieuwe levensvormen, die met het afvalproduct van deze eerste levensvormen – het giftige en explosieve zuurstof dus – hun voordeel deden. Het omzetten van koolzuurgas, water en voedingsstoffen in baobab, acacia en zuurstof (fotosynthese) gebeurt onder invloed van zonlicht, door bemiddeling van bladgroenkorrels, ooit zelfstandige organismen voordat ze met oerplanten een concubinaat aangingen.
Meer precies: bladgroenkorrels zijn een soort mini-zonnecellen, die met behulp van zonne-energie de koolstof uit het koolzuurgas uit de atmosfeer samen met het waterstof uit het water, omzetten in glucose en zuurstof. Glucose wordt door de plant gebruikt om te groeien, bomen zetten het bijvoorbeeld om in hout en sommige planten slaan het op aardappelen en andere knollen als energievoorraad.

Inmiddels bestaat de atmosfeer voor 21 procent uit zuurstof. We kunnen eigenlijk maar een paar minuten zonder en de kwalificatie ‘giftig’ is dan ook niet meer op zijn plaats.