Wie voor een dubbeltje is geboren …

Bij veel diersoorten, vooral zoogdieren, is het mannetje groter en sterker dan het vrouwtje, veilig voor haar (én voor zíjn nakomelingen). Maar verder lijken ze uiterlijk sterk op elkaar. Beschermen van vrouwen en nakomelingen is natuurlijk altijd belangrijk, maar we zien dat enorme verschil in grootte (seksueel dimorphisme) vooral bij die zoogdieren waar sprake is van haremvorming. Veelwijverij dus. Polygynie in wetenschappelijke terminologie en dan klinkt het al minder promiscue en banaal.
Het zijn dan natuurlijk wel de grootste en sterkste mannen die een territorium weten te veroveren op hun seksegenoten. Zo claimen de zwaarste en meest gespierde mannetjes zeeolifant en mannetjes walrus de beste en veiligste werpstranden en nemen de krachtigste edelhertbokken met de meest indrukwekkende geweien de leefgebieden in met het meeste voedsel en (daardoor?) de meeste hindes.
De monogame gibbonman is dan natuurlijk even groot als zijn gibbonvrouw, maar mensenmannen zijn weer gemiddeld iets groter en sterker dan hun vrouwen. Daar mogen van onze religieuze en politieke leiders echter niet al te veel privileges aan worden verbonden.
Maar de natuur is hardnekkig zo blijkt uit de buitenechtelijke escapades van veel politici en niet te vergeten de aardse driften van het wereldwijde priesterdom.

Harembezitters hebben bewezen hun seksegenoten fysiek de baas te zijn. De verliezers zijn veroordeeld tot het maagdendom. In ieder geval voor één seizoen. Bij een studie waarin 115 olifantstieren waren betrokken bleek dat de vijf grootste en zwaarste vechtersbazen 85 procent van alle nakomelingen ‘op hun geweten’ hadden. Met een lichaamsgewicht dat wel negen keer zo zwaar kan zijn als dat van de andere sekse bedienen ze gemiddeld zo’n vijftig of meer vrouwtjes.
In principe geldt hetzelfde voor de fors uit de kluiten gewassen gorillamannen, de silverbacks. Soms bestieren zij – ook letterlijk – met hun lichaamsgewicht dat circa twee keer zo hoog is als dat van zijn haremdames een huishouding van wel zes vrouwen. Het zijn niet alleen de iets oudere, sterkste en meeste gezonde dieren, maar vaak ook zelf weer ‘Heren van hoge komaf’.

Wie voor een dubbeltje geboren is …