Waarom zo weinig kerstkindjes in het dierenrijk?

Voor wat betreft de planning van het moment van de geboorte kunnen wij nog een voorbeeld nemen aan het dierenrijk; zelden zult u een dier zien dat jarig is tijdens de Kerst, op oude­jaarsdag of tegelijk met Sinterklaas; ook het liefdesleven ligt in deze tijd trouwens volledig stil.
Duidelijk zal zijn dat het voorgaande alleen betrekking heeft op de wilde medebe­wo­ners van het Noordelijk Halfrond. Mid­winter is immers voor deze dieren een slech­te tijd, koud en weinig voedsel; beter is te werpen in het voor­jaar en te paren in zomer of najaar. Huisdieren hebben in de loop van het domesticatieproces deze seizoensgebondenheid opgegeven.
Dierentuindie­ren hebben eveneens geen bood­schap aan deze wetmatigheden, zij dragen inge­bouwde tijdklokken mee gepro­grammeerd op de situatie op het Zuidelijk Halfrond of weten dat het hun en hun nakomelingen aan niets zal ontbreken.