Is vaderzorg iets van de laatste tijd?


Vaderzorg is niet van vandaag of gisteren, maar op z’n minst van eergisteren. Zo is opvallend dat bij enkele dinosaurussoorten, waarvan wordt aangenomen dat ze een nauwe verwantschap met vogels hebben, er sterke aanwijzingen bestaan dat de ouderzorg volledig en voorbeeldig in handen was van het mannetje. Fossiele dinosaurusnesten, zoals die van de Oviraptor (eierdief) bevatten aanzienlijk meer eieren dan kon worden verwacht op basis van het lichaamsgewicht. Bovendien, de botstructuur van de volwassen individuen, die bij of in het nest werden gevonden, bleken afkomstig van mannelijke dieren. Ze misten het spongieuze bot in de pijpbeenderen, zo karakteristiek voor vrouwelijke vogels en sommige vrouwelijke dinosaurussoorten. Het heeft er dus alle schijn van dat, evenals we zien bij ‘primitieve’ loopvogelsoorten als struisvogel, emoes en nandoes, ook bij een aantal dinosaurussoorten de zorg voor het nest en de jongen in handen was van mannetjes.
De Oviraptor verdient daarom eerherstel, hij vrat geen eieren, maar excelleerde juist in vaderzorg. Misschien iets voor sommige vaders om eens over na te denken bij het leegslurpen van het zacht gekookte eitje op de zondagochtend.