Heeft seks invloed op sportprestaties?

Waarde Vriend,

Naar aanleiding van je vraag of seksuele gemeenschap voor een belangrijke sportwedstrijd de prestaties beinvloedt (het denken er over i.i.g. wel!) het volgende.
Ik moet je teleurstellen, ik weet weinig van de invloed van seks op sport en omgekeerd. In ieder geval zou ik seks tijdens het balspel willen ontraden, dat geldt zeker voor de doelman.
Maar ook een buitenspeler met zijn voetbalbroek op de enkels is natuurlijk geen partij (voor de eigen sekse). Ik zou daarom een voetbalrokje in plaats van een voetbalbroek aanraden. Alleen, het gevaar voor blaasontsteking ligt natuurlijk wel op de loer.

Onlangs las ik nog een wetenschappelijk onderzoek over de invloed van handballen op het liefdesleven, maar de resultaten bleken niet significant te verschillen van die van korfbal. Met dien verstande, dat de spelregel moet worden gehandhaafd, dat de heren de dames niet mogen dekken in het veld en tijdens het scoren geen lichamelijk contact geoorloofd is(?). In feite is seks nog het minst van invloed op het polsstok hoogspringen, mits de ondergrond verend is en de polsstok lang genoeg en vooral flexibel. Vooral voor het edele golfspel wil ik je waarschuwen: bij laag overvliegende ballen, ga dan direct in dekking in de hole.
Ten slotte, vooral voor kaatsers geldt in de kleedkamer: wie kaatst kan de bal verwachten. Naar mijn mening heeft de GG&GD hierover onlangs nog een indringende folder uitgebracht.

In het dierenrijk is het in ieder geval belangrijk te weten, dat de leidende bok, stier of hengst van de harem de gehele paartijd topsport bedrijft. Tussen de dekkingen door doet hij namelijk niet anders dan andere wellustelingen van zijn vrouwen afhouden. Dus niet alleen is het continu rennen en vechten geblazen, maar moet hij ook nog eens een aantal dames te grazen nemen. Bij sommige soorten in het dierenrijk presteren onze seksegenoten het om zo’n 50 keer en meer gemeenschap te hebben. Dat is dunkt me al een sportieve prestatie op zich.
De sporter uit het mensenrijk heeft slechts te maken met die ene wettige echtgenote. Een fluitje van een cent dus. Je kunt dat haast geen sport meer noemen.

Nou Ko, ik denk dat je hier voorlopig wel mee vooruit kunt (voorzichtig op de evenwichtsbalk!).

Sportieve groet,

Maarten Frankenhuis.

NB Met tennis en volleybal is seks overigens goed te combineren, als je tenminste het net horizontaal plaatst. Maar dat wist je vast wel.