De mens, ‘Speelbal der Natuur’?

Het boeiende is, dat wij als westerlingen zo langzamerhand het idee hebben opgevat, dat we alles kunnen sturen op de bewegingen van de hemellichamen en de daarmee verbonden eb en vloed na.
Als je mensen op de man c.q. vrouw af vraagt of ze de keuze van hun levenspartner ook in de hand hebben of ooit hebben gehad, wordt dat meestal met een volmondig ja beantwoord.
Het boeiende is dan altijd hun reactie op mijn betoog, dat ze daar nu net niets over hebben te vertellen, maar dat hun keuze in feite wordt gestuurd door oeroude mechanismen, waarvan ‘Onze Lieve Heer’ al honderden miljoen jaren geleden in zag dat deze verdomd goed waren en ter plekke dan ook besloot: ‘die houden we er in!’ Daar veranderen die paar generaties, vuistbijlen maken, pijl en boogschieten, emailen en boekdrukken niets aan.
Maar goed ook trouwens, dat het ‘van bovenaf’ voor ons wordt geregeld; als we het allemaal zelf konden bedisselen en beslissen kwam er absoluut geen bal van terecht en was het met onze soort allang afgelopen.
Wat zou deze planeet trouwens goed afgeweest zijn zonder ons…