De brochure "Evolutie of Schepping" al gelezen?

Eerdaags kunt u een brochure in de bus verwachten, waarmee de rechter vleugel van de Protestants-Christelijke gemeenschap in ons land een krampachtige en kinderlijke poging doet om het minder wel-denkende deel van de bevolking te overtuigen van het gelijk van de Bijbel, of beter van het ongelijk van Charles Darwin’s evolutietheorie en de wetenschap.
Al op de tweede regel – ik denk dat het de achterkant van het omslag betreft – staat een enormiteit van niet kinderachtige omvang, te weten: “De evolutietheorie zegt dat er vanzelf een levende cel is ontstaan ….”
De evolutieleer echter, beschrijft slechts het ontwikkelen van nieuwe levensvormen uit (eenvoudigere) voorouders. Nergens wordt door de evolutieleer de vraag beantwoord: waar komt het leven vandaan?
Volgens de evolutietheorie en ook door onderzoek aan fossielen en onderlinge vergelijking van het DNA van vele levensvormen is het meest waarschijnlijk dat leven van eenvoudige cellen is opgeklommen tot de huidige uitbundige waaier van soorten. Maar hoe dat eerste begin is ontstaan is nog altijd een onduidelijk punt.
Na lezing van de brochure (www.creatie.info) kan ik niet anders dan concluderen, dat het een ondermaatse brochure is, vol vaagheden, kindertaal en ondersteund door een wel zeer misleidende onderbouwing. Ondanks dat ik een evolutionist ben in hart en nieren kan ik me haast niet inhouden om voor de christelijke gemeenschap – waartoe ik zelf overigens niet behoor en puur uit medelijden – de folder te herschrijven. Maar dat verdient de alom bewonderde Charles Darwin nu ook weer niet.
Het zelfde deed ik ooit ook voor een dierenbeschermingsorganisatie.
Ik was het toen ook helemaal niet met hun standpunten eens, maar louter uit medelijden met die goedbedoelende jongens en meisjes heb ik ze geholpen om van hun folder iets leesbaars te maken, voorzien van een wetenschappelijk verantwoorde onderbouwing, om ze niet al te zeer op hun gezicht te laten gaan.
Een dergelijk ondermaats, tegen de evolutietheorie gerichte brochure werkt als een boemerang tegen de opstellers. Dat laatste is tot daaraantoe, maar ik gun het het indrukwekkende Genesis niet.