Verwijderen van roestvlekken uit oude prenten

Soms zijn oude prenten bedorven door contact met door ijzerroest vervuild water (lekkende verwarmingsleidingen, waterleidingen, overstroming e.d.). Dergelijke prenten kunnen worden ‘ontroest’ door ze enkele tientallen minuten in een platte bak te laten drijven in lauw water met een scheutje huishoudelijk bleekwater. Nat zijn deze oude prenten evenwel erg kwetsbaar en ingekleurde exemplaren zou ik aan deze behandeling niet durven blootstellen.
Meerdere ontoonbare oude prenten werden op deze manier schoon en ‘weer als nieuw’.