Tien gouden tips bij het schrijven van sollicitatiebrieven

Sollicitatiebrief speciaal schrijven voor de instelling / bedrijf; dus geen kopieën
Beslist geen onwaarheden over arbeidsverleden, ervaringen, belangstelling e.d.
Het zelfde geldt voor opleidingen, cursussen, vaardigheden en diploma’s.
Brief als brief; dus niet als e-mail (handgeschreven hoeft niet)
Brief altijd ondertekenen en adres, telefoonnummer en mailadres vermelden
Brief moet absoluut foutloos zijn, van een nette / correcte layout en leesbaar
Brief moet kort zijn, liefst een A4-tje; CV en andere zaken als bijlagen
Brief moet zo mogelijk zijn gericht aan een functionaris met naam
Brief moet voorzien zijn van juiste titulatuur, voorletters e.d.
Brief moet passie uitstralen, origineel zijn en ‘er uit springen’