Relatiemanagement nader beschouwd

Slecht relatiemanagement komt het bedrijfsresultaat niet ten goede, zorgt voor vervreemding van vrienden en kennissen en staat garant voor spanningen in de huiselijke sfeer. Zonder relaties dan ook geen zakelijk succes, geen warm privé leven en geen liefdesleven of kinderen.
Relatiemanagement is dus nodig om onze economie draaiende en de soort in stand te houden.

Aardig in relatie tot het voorgaande om eens dieper in te gaan op relatiemanagement op het werk, de plek bij uitstek waar liefdesrelaties opbloeien en tot volledige expressie komen. Waar het zindert tussen de seksen.
Om een en ander cijfermatig te onderbouwen hierbij enig onderzoekmateriaal.
Management Team: in 1990 gaf 35 procent van de werknemers toe ooit verliefd te zijn geweest op een collega. Tien procent vond zijn partner op het werk.
Carrièresite Monsterboard: in 2002 bleek dat de helft van alle Nederlandse werknemers ooit een liefdesrelatie in de tijd van de baas heeft gekoesterd.
Online magazine Singlessite.nl: in 2006 gaf 71 procent van de ondervraagde vrijgezellen toe wel eens een relatie te hebben gehad met een collega.

Genoemde oorzaken: Veel vrouwen op de werkvloer. Teamwork scoort hoog in bedrijven, gezamenlijke overuren en buitenlandse reizen, seminars en cursussen. Veertig procent heeft ooit een geliefde op de werkvloer ontmoet.
Vacaturesite JobbingMall.nl: iets meer dan de helft van de ruim 420 ondervraagde werknemers had ooit in zijn loopbaan een relatie met een collega.
Werknemers van 45 tot 54 jaar hebben het vaakst (62 procent) een relatie met een collega. Werknemers tussen de 35 en 44 jaar het minst vaak (46 procent).
Managers blijken het meest ‘vatbaar’ voor een verhouding of slippertje.
Maar u bevindt zich in goed gezelschap: Koning Albert II van België, diverse vaderlandse prinsgemalen, Mitterand en Bill Clinton gingen u voor.

Ten einde meer van het voorgaande te begrijpen – zonder dat u een en ander als vrijbrief voor het bevredigen van uw lusten mag opvatten – voer ik u in het kort mee naar de diepste krochten van de fascinerende wereld van liefde en voortplanting:
Lange tijd heeft men gedacht dat seksuele selectie alleen een zaak was van onderlinge competitie tussen mannen. Duidelijk is nu dat de uitverkiezing door het vrouwtje zeker zo’n grote rol speelt. Bij de pauw is geconstateerd dat de hennen de haan met de mooiste en langste staart de eer gunnen. In onderzoek werd aangetoond dat het nageslacht van mannetjes met de langste sleep, ondanks deze formidabele handicap, de grootste overlevingskans heeft.
Bij veel andere diersoorten heeft de vrouwelijke sekse ook een voorkeur voor de uitbundigst baltsende, mooist zingende en kleurrijkste macho’s.
De situatie bij de mens lijkt niet anders.
Moeten mannelijke dieren het nog vooral hebben van risicovolle handicaps als ornamenten (geweien, hoorns, veren), zang, balts en waaghalzerig gedrag, voor de mensenvrouw echter is het relatief nieuwe selectiecriterium sociale intelligentie (originaliteit, creativiteit, humor) geïntroduceerd. Fysieke kracht, uiterlijk en lef zijn echter niet helemaal onbelangrijk. Vooral rond de eisprong winnen eigenschappen met een hoog baviaangehalte weer aan gewicht.

Maar altijd zal in de jacht op een partner het een en ander moeten worden geshowd. Dat geldt in het bijzonder voor de mannelijke sekse. Daarom buitelen op dit moment in de Waterlandse weilanden opgewonden kieviten en grutto’s in gewaagde baltsvlucht en pronken in Artis een verliefde pauwman en de van testosteron sidderende kalkoense haan vol pracht en praal voor hun hennen. Handtastelijke pubers, zwijmelende stelletjes, en ouders met kroost laten weten dat er heftige belangstelling bestaat voor respectievelijk de andere sekse, één lustobject in het bijzonder werd uitverkoren, dan wel de onderlinge genegenheid – berekening met een vleugje chemie dus – met succes werd geconsumeerd.
Liefde heet dat, en betrokkenen hopen dat de bijbehorende gevoelens voor de duur van één broedseizoen of zelfs voor ‘eeuwig’ beklijven, in ieder geval voor een soortspecifieke periode, nodig om kroost van voldoende omvang te verzelfstandigen.
Begrijpt u nu wat zich zoal afspeelt rond het koffieapparaat of bij de kopieermachine?