Principes boven alles!

Een grievende ervaring op het gebied van toiletzakjes voor damesverband noopte tot het schrijven van de volgende brief:

L.S.
Graag vraag ik uw gewaardeerde aandacht voor het volgende.
Afgelopen weekeinde maakten mijn vrouw en ik gebruik van de logeeraccommodatie van ‘De Lindenhof’ in Enschde.
Toen mijn oog toevallig op de tekst viel op de papieren zakjes van het merk Satino, welke gebruikt behoren te worden om hygiënisch damesverband te verpakken, zakte ik toch bijna door m’n stoel – in dit geval natuurlijk de closetpot – van verbazing. In de Franse, Duitse en Engelse versie staat namelijk te lezen dat het hier een zakje betreft voor hygiënisch verband en dat men die niet in het toilet moet werpen, doch in de afvalemmer. Alleen in de Nederlandse tekst – de overige talen ben ik niet machtig – staat apart vermeld dat ‘wegwerpen in het toilet verstoppingen veroorzaakt’.
Hierdoor wordt de suggestie gewekt dat Nederlanders ietwat dommer zijn dan de Fransen, Duitsers en Britten, die deze toevoeging blijkbaar niet nodig hebben en zelfstandig begrijpen dat verstopping het gevolg kan zijn. In het kader van de onvermijdelijke Europese eenwording lijkt het mij grievend een dergelijk onderscheid te laten voortbestaan tussen de lidstaten.
Graag hoor ik van de fabrikant hoe deze teksten worden aangepast: verwijdert men de toevoeging in de Nederlandse tekst (dat verstopping het gevolg kan zijn van het in het toilet werpen van het verband) of voegt de fabrikant deze opmerking aan de andere teksten toe?
Het is zonder meer een zaak waaraan men in Brussel de nodige aandacht wil schenken.
U doet mij een genoegen dit schrijven te doen toekomen aan de fabrikant van Satino.
Hoogachtend,

Het hiervoor geconstateerde en knellende probleem is in het management team van Satino besproken en op de nieuwe zakjes is mijn suggestie over genomen.
Een mens moet pal staan voor z’n principes! Zeker als gekrenkte nationale trots in het geding is!