Oppassen geblazen met KPN

De afgelopen dagen hebben we enkele keren telefonisch contact gehad met KPN medewerkers. Eenmaal ongevraagd en eenmaal wilden we enige informatie.
Besteld werd er absoluut niets, maar toch kregen we kort daarna een tweetal brieven van KPN, beide gedateerd op 8 februari jl. In hun eerste schrijven werden we in de eerste regel al hartelijk bedankt voor het bestellen van PC Veilig, een pakket / programma waarom we niet hadden gevraagd en waarvan we trouwens de naam nooit eerder hadden gehoord.
Op 11 februari jl. werd telefonisch contact gelegd met KPN medewerker Eelana, die toezegde de ‘bestelling’ ongedaan te maken. Op de vraag, hoe een nooit geplaatste bestelling ongedaan kon worden gemaakt volgde een onduidelijk en ontwijkend antwoord. Afwachten dus…
Enkele dagen later viel er een nieuw KPN schrijven in de bus met als aanhef: ‘Onlangs hebt u zich bij ons aangemeld voor het abonnement: InternetPlusBellen Basis. Hartelijk dank hiervoor’. Daar hadden we ook nooit om gevraagd, we wilden ons slechts oriënteren.
Aan het eind van de brief: ‘Wilt u uw overeenkomst annuleren, dan kunt u dat zonder verdere verplichtingen doen binnen zeven werkdagen na ontvangst van deze brief. U kunt alleen telefonisch annuleren bij onze KlantenService (inderdaad, met hoofdletters…)’
Nu waren wij na het contact met KPN enkele dagen van huis, zodat die ‘zeven werkdagen’ natuurlijk niet werden gehaald.
Op 17 februari lukte het KPN medewerker Carmelita aan de lijn te krijgen en bezwoeren wij haar nooit een telefonische overeenkomst met KPN te zijn aangegaan. Op de vraag, die we ook al naar aanleiding van de zg. PC Veilig bestelling aan haar collega Eelana hadden gesteld: hoe kan het dat een nooit geplaatste bestelling ongedaan moet worden gemaakt, volgde niet alleen weer een onduidelijk en ontwijkend antwoord, maar werden we voortdurend overschreeuwd met nieuwe suggesties voor voor ons uiterst voordelige combinatiepakketten.
We zijn natuurlijk niet ingegaan op de suggesties – bang geworden naar aanleiding van ervaringen van anderen met de overbekende Nigeriaanse boevenbendes.
Informatief is ook enig grasduinen op de website ‘KPN wanprestatie, het Klachtenblog over o.a. KPN, Telfort, Hi en XS4ALL’: http://kpnwanprestatie.wordpress.com/klachten-kpn/.
Wordt vervolgd.