Immediate Affinity

Nep, list & bedrog

Marijke Helwegen (geboren 1948)Geur, en dan het volstrekt onbewust waarnemen van bepaalde lichaamsgeurstoffen (feromonen) speelt bij de partnerkeuze een belangrijke rol.
Onlangs werd me de vraag gesteld: ‘Vindt u het ethisch verantwoord dat er mogelijk echte feromonen – die welke garant staan voor seksuele aantrekkingskracht op de markt op de markt komen?
(nu is het nog voornamelijk bedrog, maar het komt er zeker aan)

Mijn gevoel zegt me, dat er dan sprake is van onethisch gebruik van chemische verbindingen c.q. wetenschappelijke informatie – lijkt misschien wel een beetje op de verslavende verbindingen, die worden toegevoegd aan sigaretten. Maar anderzijds maken we natuurlijk volop gebruik van andere vormen van bedrog in de sfeer van de partner aantrekkende dan wel bedwelmende middelen.
Is er principieel een verschil met het gebruik van bijvoorbeeld parfums, lipstick, rouge, haarverf, toupet, hoge hakken, BH’s e.d.? Om nog maar te zwijgen van haarimplants, liften, sucken en andere vormen van plastische chirurgie.