NATUURLIJK VERKADE; het verhaal van de albums

door Marga Coesèl (1999)
Uitgegeven door Terra, Warnsveld en Verkade Stichting, Zaandam

Woensdag 24 maart 1999 werd het laatste, en naar het zich laat aanzien tevens het allerlaatste Verkade-album gepresenteerd. Natuurlijk in de nostalgische omlijsting van de bedrijfsharmonie in de oude feestzaal van de chocoladefabriek te Zaandam.
Een waardige afsluiting van een initiatief dat voor miljoenen Nederlanders een inspiratiebron is geweest om eens nader met natuur en milieu kennis te maken. Nog steeds worden in tal van boekenkasten Verkade-albums gekoesterd en wordt er naar gevraagd bij antiquariaten.
Dat miljoenen is zeker niet overdreven: tussen 1903 en 1945 werden 30 Verkade-albums uitgebracht, in totaal ruim 2 miljoen exemplaren en tussen 1965 en 1995 zagen nog eens 5 boeken het daglicht met een gezamenlijke oplage van bijna 400.000 exemplaren. Van sommige albums werden bijna 200.000 delen gedrukt, en dat in een tijd dat de bevolking van Nederland nog niet de helft van de huidige was, hetzelfde geldt vermoedelijk voor het besteedbaar inkomen Het eerste boek kostte 25 cent, het laatste voor de oorlog 75 cent.
Inclusief de fascimile-afdrukken, die vanaf 1975 verschenen, werden 3.225.617 Verkade-albums onder het Nederlandse publiek verspreid. Het werd een bedrijf op zich, op een gegeven moment werd alleen al de plaatjes-ruilafdeling bemand door 20 medewerkers, en overal in het land werden ruilbeurzen georganiseerd. Bij de uitreiking van het eerste exemplaar werd door de aanwezigen uit volle borst het uit 1913 daterende Verkade’s Plaatjesbeurslied gezongen. Het is ook in het nieuwe album afgedrukt.
Verder geeft het boek een voortreffelijk inzicht en in de traditie van de albums, alles natuurlijk rijk geïllustreerd, van de motivatie van de initiatiefnemers, de organisatie, illustratoren en schrijvers. Veel aandacht natuurlijk ook voor Artis, immers 5 van de 35 albums gaan over Artisdieren en werden geschreven door de grote Portielje. Het is daarom vooral voor onze leden haast een “must” om dit bijzonder onderhoudende werk aan te schaffen. een waardige afsluiting van uw eigen reeks Verkade-albums.