Laat Marco Kroon met rust


Het Openbaar Ministerie doet er goed aan haar dubieuze aantijgingen richting Marco Kroon te laten vallen. Onze nationale trots, die kortgeleden voor zijn heldhaftig optreden in Afghanistan werd onderscheiden met de Militaire Willems-Orde, wacht vervolging wegens overtreding van de Opiumwet en de wet Wapens en Munitie.
De affaire riekt naar afgunst van penose en flink doen van juristen in vredestijd.
Hoe weldadig is het voor ons als eenvoudige burgers om, na een jarenlang demasqué van over elkaar rollende politici, falende rechtspraak en graaiend bedrijfsleven weer eens iemand te hebben om bewonderend tegenop te kijken, een charismatisch leider, die onder buitengewoon moeilijke omstandigheden bewezen heeft te willen dienen.
Gun ons onze held!