Vakantie op de Veluwe? Beetje oppassen!

Enkele jaren geleden stond een boek over (landbouw)huisdieren op stapel, waarin een diervoederbedrijf uit de binnenlanden van de Veluwe ferm zou participeren.
Na enkele gesprekken met de vertegenwoordigers van onze ‘Bible Belt’ was ik het er over eens: over evolutie – een heet hangijzer aldaar – praten we niet, is ook niet essentieel voor ons boek.
Seksuele selectie versus kunstmatige partnerkeuze, zoals in de veehouderij, behandelen we wel. Ook werd afgesproken, dat ik mijn bijdrage natuurlijk eerst in concept laat lezen want de gevoeligheden ter plekke liggen pal aan het oppervlak, veelal aan het eind van een open zenuw.
Onze concessie: in de tekst zouden we het uitsluitend hebben over ‘vele duizenden jaren geleden…’, maar plaatsen dan wel een ferme en verklarende voetnoot in de trant van: ‘Over het moment waarop de domesticatie van wilde planten en dieren tot landbouwgewassen en landbouwhuisdieren heeft plaats gevonden bestaat verschil van mening tussen delen van de christelijke geloofsgemeenschap enerzijds en de wetenschappelijke wereld anderzijds. Dit geldt in het bijzonder voor het ontstaan van onze vroegst gedomesticeerde huisdieren als honden, geiten en schapen en voor diverse granen, waarbij wetenschappelijk onderzoek heeft gevonden dat deze resp. 15.000, 9000 , 8000 en 10.000 geleden voor het eerst in menselijke nederzettingen werden aangetroffen.
In orthodox Joods-Christelijke kring echter, geldt het Bijbelboek Genesis als enig erkend uitgangspunt en wordt aan het universum, de aarde en het leven – inclusief de mens – een ouderdom toegekend van maximaal 6000 jaar.
In wetenschappelijke kring daarentegen spreekt men op basis van geologisch en radioactieve isotopen onderzoek, alsmede op basis van onderzoek van archeologische vondsten, fossielen en DNA, over miljoenen en zelfs miljarden jaren. Aanhangers van het scheppings-model en het evolutie-model zijn het er met elkaar over eens, dat er vooralsnog geen overeenstemming te bereiken valt in het proces van datering (pre)historische gebeurtenissen.’
Helaas, zelfs onze – in wetenschappelijk opzicht beschamende knieval – bleek onvoldoende om de tere zieltjes te vrijwaren voor de vermeende godslastering uit het Amsterdamse Sodom en Gomorra; de concessie bleek te zeer af te dwalen van hun opvattingen over de Schrift.
Het boek is dan ook nooit verschenen. Er zijn grenzen…