Links en rechts nog een beetje in evenwicht?

Over het algemeen wordt een symmetrische ontwikkeling van horens, geweien, staartveren en andere ornamenten gezien als teken van gezondheid en evenwichtige ontwikkeling en daarmee als een ‘marker van de biologische kwaliteit’ van het individu. Vermoed wordt dat asymmetrische lichaamsontwikkeling genetische oorzaken heeft of een niet geheel vlekkeloos verlopen embryonale ontwikkeling.
Symmetrische mannelijke dieren zouden daarom meer gewild zijn als partner. Bij boerenzwaluwen bijvoorbeeld, die bij óns broeden en na hun trek naar het zuiden te zien zijn in onder andere Zuid en Oost Afrika, werd dit proefondervindelijk inderdaad aangetoond. Zwaluwmannen waarbij een van de punten van de gevorkte staart werd ingekort, kwamen moeilijker aan een partner dan de zuiver symmetrische mannen.
Bij sommige soorten antilopen, apen en insecten werd een relatie gevonden tussen symmetrie en zaadkwaliteit. Vrouwen van onze soort stellen ook prijs op mannelijke lichaamssymmetrie. ‘En niet voor niets’: diverse onderzoeken hebben een positieve correlatie aangetoond met sperma kwaliteit. Andere onderzoeken konden deze echter relatie niet aantonen. Ook wordt wel gesteld dat symmetrie een indicatie is voor een evenwichtige lichaamsontwikkeling en een goede gezondheid.
Daarnaast hebben vrouwen over het algemeen een duidelijke voorkeur voor mannen met een breed voorhoofd, een forse onderkaak met geprononceerde kin, een gespierde torso en een vent waarbij de omvang rond het middel gedeeld door de omvang rond de heupen op 0,9 uitkomt.
Over het algemeen voelen mannen van onze soort zich ook meer aangetrokken tot symmetrisch ontwikkelde partners. Daarbij gaat het niet alleen om de gezichtsvorm en lengte van de ledematen, maar vooral ook om een symmetrische ontwikkeling van de borsten. Symmetrie van vingerkootjes staat bij vrouwen garant voor gemiddeld 13% hogere niveaus vrouwelijke geslachtshormonen en bij vrouwen uit de stad zelfs 28% in een bepaalde fase van de voortplantingscyclus. De gehaltes van deze hormonen zijn positief gecorreleerd met de kans op zwangerschap.
Verder is aangetoond dat mannen de voorkeur geven aan vrouwen met volle lippen en stevig ontwikkelde en grote borsten, smalle kaken en grote ogen, én … partners waarbij de omvang rond het middel gedeeld door de omvang rond de heupen ca. 0,7 is. Onderzoek wees uit dat borstgrootte en een ‘optimale’ verhouding tussen middel en heupen een positieve relatie hebben met de gehaltes aan die hormonen die een belangrijke rol spelen bij de voortplanting en gecorreleerd zijn met een groter aantal nakomelingen. In delen van Afrika waar nu en dan voedseltekorten optreden hebben mannen over het algemeen een voorkeur voor dikkere vrouwen met meer lichaamsvet en een iets hogere verhouding tussen de omvang van middel en heupen. Een wetenschappelijke analyse van ‘30 jaar centerfolds’ van Playboy leverde onveranderd een uitslag op van 0,7!