Gerda Verburg en de Partij voor Dierenleed


Het spoeddebat over de schokkende uithongering van de grote grazers in de Oostvaardersplassen van 17 maart jl. heeft de toeschouwer in verbijstering achtergelaten. We mochten weer eens getuige zijn van een gênante vertoning van onwetendheid, onbenul en arrogantie.
Op het voortreffelijke pleidooi van de CDA-er Ormel voor een beschaafd, menswaardig en diervriendelijk beleid nam de ter zake volstrekt ongeschoolde jufrouw Ouwehand – van de Partij voor de Dieren nota bene! – de microfoon om enige onzin af te sluiten met de onzindelijke opmerking, dat dierenarts Ormel de jagerslobby wel zou vertegenwoordigen. Alsof jagers ook op koeien en paarden zouden jagen. Leest u in dit verband vooral even verder op http://www.partijvoordedieren.nl/content/view/264.
Het verzet van het denkende deel van de natie tegen deze wantoestanden uitte zich in binnendringen van het terrein en het verstrekken van enig voer. Geen duurzame oplossing natuurlijk maar een begrijpelijke reactie van mensen met een hart voor dieren. Natuurlijk is dit allemaal verboden en gericht tegen de overheid en haar (wan)beleid, maar dringt zich hier niet de vergelijking op met het verzet in de Tweede Wereldoorlog tegen het toenmalige gezag?
In de wandelgangen kwam ook ‘Glossy Gerda’ nog even aan het woord om op basis van een studie personeelswerk en arbeidsverhoudingen aan de Christelijke Sociale Academie “De IJsselpoort” te Kampen met gezag te verklaren, dat het hier toch beslist échte natuur betreft.
Je moet maar durven met zo’n achtergrond…