Een bijzonder geschenk

Bij onderzoek in de Artisarchieven werd een aardige vondst gedaan.
In het verslagjaar 1937/1938 werden – zoals altijd – ook nu weer vele geschenken ontvangen, waaronder een wild zwijn van Z.K.H. Prins Bernhard en van Mej.F.S.Heubel, tijdelijk Tandjong Xarang, Zuid-Sumatra: l Javaanschen neushoornvogel, l Indischen ruigpoothavik, l Maleischen beer, 2 Quarles’ anoa’s, l siamang, 2 pythons, 2 argusfazanten, 2 edelfazanten’.
Mej. Heubel studeerde biologie, heeft nog korte tijd bij Artis gewerkt en trad op 21 december 1940 in het huwelijk met de beruchte oorlogsmisdadiger Mr. M.M. Rost van Tonningen, een fanatieke antisemiet en nationaal-socialist, en bijzondere vertrouweling van Himmler.