Bericht aan Charles Darwin

Geachte heer Darwin, beste Charles,

Het zal u verrassen, maar graag wil ik u laten weten, dat uw schriftelijk verzoek om informatie van 28 november 1868 gericht aan mijn voorganger, Gerard Frederik Westerman, de eerste directeur van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra, nog steeds als een kostbaar kleinood wordt bewaard. Niet in Artis zelf, want voor dergelijke zeldzame documenten heeft het genootschap geen klimatologisch veilige accommodatie. Uw brief wordt dan ook bewaard in het Stadsarchief van de Gemeente Amsterdam.
Ter herinnering want de briefwisseling vond al zo’n anderhalve eeuw geleden plaats, Artis hield in die periode twee soorten pauwen, de groene Javaanse en de blauwe Indiase pauw, en u verzocht indertijd om informatie over de verschillen in spoorontwikkeling tussen beide soorten. Hierop volgde een briefwisseling tussen u en de heer Westerman van nog eens vijf brieven. Ik hoop oprecht dat u de door Artis verstrekte gegevens hebt kunnen gebruiken. Ik zou het zeer op prijs stellen als u mij vanuit het hiernamaals hierover zou kunnen berichten.
Het verzoek vervult ons nog altijd met zo veel trots, dat ik zelfs een beetje het idee heb, dat u mij de vraag persoonlijk stelde…

Met eerbiedige groet,

Maarten Th. Frankenhuis.
oud directeur Artis