Bibliogrfafie 02

BIBLIOGRAFIE DR. M.Th. FRANKENHUIS
BIBLIOGRAPHY M.Th. FRANKENHUIS DVM PhD.

Nieuw
Recent

Frankenhuis M. Th., ‘Dierenleven en VOC in Zuid Afrika, over quagga’s, blauwbokken en Kaapse leeuwen’, Saamtrek pag 18-20 (uitg. Zuid-Afrikaanse Werkgemeenschap, april 2011).

Frankenhuis M. Th., bijdrage in ‘Gegeven de tijd’, Tanka’s en schaduwsporen’; Simon Buschman en 66 medeauteurs, pag. 46-49 (uitg. De Lemmer, Lemmer, 2011).

Frankenhuis Maarten Th., ‘Dierlijke drift in rood’, in ROOD Magazine (KIT Publishers, Amsterdam 2010).

Frankenhuis Maarten Th., Help, het huisdier verdwijnt!’, Variatie in Vee – Biodiversiteit op de boerderij bedreigd; pag. 4-5 (Uitg. Stichting Bio-wetenschappen en Maatschappij, kwartaal 3, 2010)

‘Ik wilde die baan zo verdomd graag’, Interview met Robert Jan de Boer in ‘Wilde Dieren Sterke Verhalen’, pag. 193-205 (Boom Uitg. Amsterdam, 2010)

Frankenhuis Maarten Th., ‘Geachte mijnheer Darwin’, in ‘Geachte Darwin, brieven aan de grondlegger van de evolutietheorie’. Onder redactie van Martijn van Calmthout en Jelle Reumer; pag. 64-67 (Athenaeum – Polak & Van Gennep, Amsterdam 2009).

Frankenhuis Maarten, ‘Managers en andere dieren’, bijdrage in ‘Animal Firm’, pag. 38-39; auteurs Marco Schreurs en Simon van der Veer; Uitgave Van Duuren Management (februari 2010).

Frankenhuis Maarten Th., Geen hongerdood in parken; pag. 7, NRC Handelsblad 21 januari 2010.

Frankenhuis M.Th., Maarten ’t Hart en de liefde; Een ethologische tour d’amour; pag. 807-813 (Bijdrage aan 65 jaar Maarten ’t Hart), De Gids (oktober-november 2009).

Frankenhuis M.Th., De trots van Galapagos: Darwin’s vinkje, Plus Magazine, pag. 66-74 (december 2009).

Boeken
Books

ABC van de hondeziekten; Frankenhuis dr. M.T.; (ABC der Hundekrankheiten) vertaald en bewerkt voor Nederland; pp. 337; Uitgeverij La Rivière & Voorhoeve, Zwolle (1974). Bibliogrfafie 10

Huisdierrassen in Nederland – heden en verleden. Frankenhuis, M.Th; Uitgave Stichting Koninklijke Rotterdamse Diergaarde, 96 pag. (1982).

Variaties in Voortplanting – paren en baren in Artis; dr. Maarten Th. Frankenhuis; pp. 69; Uitgave Organon Nederland BV en Artis (1995).

Variaties in Artis, over paren en baren en mensen en dieren; Maarten Frankenhuis; pp.142; Uitgeverij Nieuwezijds, Amsterdam (1998).

Wandelen door Artis; Ko van Geemert, Frank van der Velde en Maarten Frankenhuis; pp. 166, Tirion Uitgevers B.V., Baarn (2001).

Vorstelijk vee – Vier eeuwen Nederlandse veerassen; Editors: Erkelens W., Frankenhuis, M., Zanderink, R. (Verschenen bij de gelijknamige tentoonstelling op Rijksmuseum Het Loo); Bussum, Toth (2002).

Frankenhuis M.T.; Van Paradijs naar Stal; Vorstelijk vee – Vier eeuwen Nederlandse veerassen; Erkelens, W.; Frankenhuis, M.; Zanderink, R., Editors: (Verschenen bij de gelijknamige tentoonstelling op Het Loo) Bussum, Toth, p. 8-18 (2002).

Artis (natuur)historisch; Hoofdstuk in ‘Amsterdamse Grachtentuinen, Van Singel tot Singelgracht’; pag. 237-271. Redactie Willemien Dijkshoorn, Erik de Jong, Lodewijk Odé; Waanders Uitgevers, Zwolle (2002).

‘Dierenleven in Artis’ nu; Toevoeging aan de herdruk van ‘Dierenleven in Artis’ door A.F.J. Portielje (1939); Uitgeverij Terra, Zutphen, p. 77-88 (2002).

Bibliogrfafie 03Apekool, Over communicatie in Artis; Maarten Th. Frankenhuis; pp. 117; Uitgegeven door het Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra te Amsterdam; Amsterdam (2003).

Birds and Mammals, p. 423-458 in ‘The world of Jan Brandes, 1743-1808, Drawings of a Dutch traveller in Batavia, Ceylon and Southern Africa’; Bruijn Max de and Remco Raben, Editors; Uitgeverij Waanders BV te Zwolle en het Rijksmuseum Amsterdam (2004).

Drinken Vissen Water?; Margriet van der Heijden & Maarten Frankenhuis; pp. 96; Uitgeverij NieuwAmsterdam, Amsterdam (2007).Terug naar Afrika – Het grote Safariboek; M.Th. Frankenhuis (fotografie Frans J. Engelsma); Uitgeverij De Arbeiderspers, pp. 288 (2008).
Interseksualiteit en geslachtsverandering in pluimvee
Intersexuality and sex reversal in poultry
Frankenhuis, M.Th.: An Attempt to obtain autofertilisation in Gallus domesticus. Ph.D. Thesis, Utrecht (1974).
Frankenhuis, M.Th.: Een onderzoek aangaande autofertilisatie bij Gallus domesticus (zelfbevruchting bij de kip). Tijdschrift voor Diergeneeskunde, 15, p. 821 (1975).Frankenhuis M.Th.; Experimentele geslachtsverandering van vrouwelijke kiemcellen bij de kip; Ned. T. Geneesk. 120, nr. 52, p. 2353; samenvatting (1976).Frankenhuis M.Th.; De anatomie van de ‘ovulatieruimte’ bij de kip; Ned. T. Geneesk. 121, nr. 52, p. 2111; samenvatting (1977).Frankenhuis, M.Th.: Transformation of the female right gonad of the fowl into a fertile testis. Proc. First International Symposium on Avian Endocrinology, Calcutta. January. Ed.B.K. Follett, Bangor U.K. p. 47 (1977).Frankenhuis, M.Th.: The transformation of the female right ovary of the fowl into a functional testis. Proc. of the Scientific session on animal production and animal health; Bengal Vet. Coll. (January 1977).Frankenhuis, M.Th.: De anatomie van de ‘ovulatie-ruimte’ bij de kip. Ned. Tijdschrift v. Geneeskunde 121, no.52 (1977).Frankenhuis, M.Th.: The anatomy of the ‘ovarian pocket’ in the hen. Proc. 107th Meeting Anat. Assoc. p. 151. (1977).Frankenhuis, M.Th.: Experimental sex reversal of female germ cells in the fowl. Proc. of the 110th Meeting Anat. Assoc.; p. 231 (1978).Frankenhuis, M.Th.; H.J. Kappert: Experimental transformation of female fowl right gonads into fertile testes. Biology of Reproduction 23, 526-529 (1980).Frankenhuis, M.Th.; L.E.M, de Boer en J.B. Litjens: Triploïdie als mogelijke oorzaak van intersexualiteit bij pluimvee. Tijdschrift voor Diergeneeskunde deel 107, afl. 17, p. 611-615 (1982).De Boer, L.E.M., F.A.G. de Groen, M.Th. Frankenhuis, A.J. Zonneveld, J.Sallevelt and R.H.R. Belterman; Triploidy in Gallus domesticus embryos, hatchlings and adult intersex chickens; Genetica, vol. 65, no1, pp. 83-87 (1984).Frankenhuis, M.Th., Boer de, L.E.M, and Litjens, J.B.: Triploidy in Gallus Domesticus Embryos, Hatchlings & Adult Intersex Chickens. Proceedings VIIIth International Congress of the WVPA., Jerusalem (1985).Frankenhuis M.T.; Hanen en hennen kunnen van geslacht veranderen. De Pluimveehouderij, 16e jaarg., p. 10-11 (juli 1986).Frankenhuis M.T.; Intersexualiteit bij pluimvee. Ann. v. d. Ver. v. Fert. Studie, 13e jaarg., deel 2, p. 16 (1986).Frankenhuis M.T.: Intersexualiteit bij pluimvee. Annalen van de Vereniging voor Fertiliteitsstudie, 15e jaargang, Deel II p.16 (1986).Frankenhuis M.T.: Sex reversal in Poultry. Poultry, p. 46-49 (Febr./Mrt 1987).Frankenhuis M.T.: Triploidy and Intersexuality in Adult Layers. Proceedings of the XVIII World’s Poultry Congress, Nagoya, Japan (1988).Frankenhuis M.T.; Intersexualiteit bij pluimvee. Avicultura, jaarg. 102, p. 14-15 (febr. 1988).Frankenhuis M.T., van Walsum J., de Boer L.E.M., Dieleman S.J., Misdorp W., van der Valk M. and Wensing C.J.G.; Triploidy and Intersexuality in Adult Commercial Layers. Avian Pathology, 19: 3-14 (1990).Frankenhuis M.Th and J.Ph. Vente; Investigations into the phenomenon of supernatural powers of sex reversed poultry; (fake)abstract in the call for papers XIX World’s Poultry Congress, Amsterdam (1990).Frankenhuis M.T., Smith-Buijs C.M.C., de Boer L.E.M. en Kloosterboer W.; A case of combined hermaphroditism, sex reversal and autofertilisation in the domestic rabbit. Veterinary Record 16; 126 (24): 598-599 (June 1990).P J Hendriksen, U Drews, M T Frankenhuis, R Veerhuis, S M Hengst, U Wagner, S Braun, P Booman; Daudi supernatant, unlike other H-Y antigen sources, exerts a sex-reversing effect on embryonic chick gonad differentiation. Anat Embryol (Berl).; 189 (4): p. 317-25 (Apr 1994).Frankenhuis dr. Maarten Th.; Paren & Baren – Hem of haar, haan of hen?; Artis, jrg 43, nr 6, p. 182-183, (maart / april 1998).Spermatogenese
Spermatogenesis
Frankenhuis, M.Th.; D.G. de Rooij and M.F. Kremer: Spermatogenesis in the pig. Proceedings IXth International Congress on animal reproduction and artificial insemination, vol. III, p.265, Madrid (1980).Frankenhuis, M.Th. and D.G. de Rooij: Spermatogenesis in the Pig. Acta Morphol. Neerland Scand. 19, 221 (1981).Frankenhuis, M.Th. en D.G. de Rooij: Kinetiek van het spermatogenetisch epitheel bij het varken. (Samenvatting). Ned. T. v. Geneeskunde 125, no. 4 (1981).Frankenhuis, M.Th.: Induction of Spermatogenesis in the cryptorchid pig. Proceedings of the 114th Meeting Anat. Assoc. Acta Anatomica Morph. Neerl. 19, p. 84 (1981).Frankenhuis M.Th.; M.F. Kramer and D.G. de Rooij: Spermatogenesis in the Boar. The Veterinary Quarterly, vol. 4, no. 2, p. 57-61 (April 1982).
Bibliogrfafie 11Testis, onvruchtbaarheid, orchidopexie
Testicle, infertility, orchiopexy

Frankenhuis, M.: Effect van experimentele temperatuur variaties op scrotaal en abdominaal gelegen testes. Ann. v.d. Ver. v. Fert. Studie, p. 6 (mei 1976).Frankenhuis, M.Th.: Onderzoek naar het effect van experimentele temperatuurvariaties op het spermatogenetische epitheel van scrotaal en abdominaal gelegen testes. Ann. v.d. Ver. v. Fert. Studie, p. 6 (mei 1977).Frankenhuis, M.Th. and C.J.G. Wensing: Influence of temperature on degeneration and restoration of the spermatogenic epithelium in cryptorchidism. IXth World Congress on Fertility and Sterility Miami Beach. Fertil.and Steril. 28, 3 (1977).Frankenhuis, M.Th. en C.J.G. Wensing: Onderzoek naar de invloed van experimentele temperatuur variaties op abdominaal gelegen testes van volwassen unilateraal cryptorche mannelijke varkens. 114e Anatomendag, (oktober 1978).Frankenhuis, M.Th.; B. Colenbrander; F.H. de Jong en F.F.G. Rommerts: Temperatuursinvloeden op de steroïdsynthese in de testis. Ann. v.d. Ver. v. Fert. Studie, juni, p. 1 (1978).Funk, W.; M.Th. Frankenhuis; P.F.G.M. v. Waes, en H.W. Anthonisse: Kan thermografie een hulpmiddel zijn voor de diagnostiek van varicocèle? Ann. v.d. Ver.v. Fert. Studie, p. 2 (1978).

Frankenhuis, M,Th.; M.A.H.M. Wiegerinck en M. Schoorl: Een dierexperimenteel onderzoek naar het ontstaan van testislaesies na orchiopexy. Ann. v.d. Ver. v. Fert. Studie, p. 6, oktober (1978).

Straaten, H.M.W. van; M.Th. Frankenhuis: Autotransplantation of testicular tissue in the normal and cryptorchid pig. Ph.D. Thesis, Utrecht (1978).

Frankenhuis, M.Th.; M.A.H.M. Wiegerinck; M. Schoorl; J. Kremer and C.J.G. Wensing: Onderzoekingen bij varkens naar de oorzaak van het ontstaan van testisafwijkingen na orchiopexie. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 123, no.33, p.1434-1437 (1979).

Frankenhuis MT, Wiegerinck MA, Schoorl M, Kremer J, Wensing CJ.; The origin of orchiopexy-induced testicular lesions in the pig. Fertil Steril. 32 (5) p. 583–587 (Nov. 1979).

Frankenhuis, M.Th.; C.J.G. Wensing: Induction of spermatogenesis in the naturally cryptorchid pig; Fertility and Sterility, vol. 31, no.4, p.428-433 (1979).

Wensing, C.J.G.; G. Dijkstra and M.Th. Frankenhuis: The intricate morphological relations between testicular artery and pampiniform plexus. Proceedings First European Workshop on Molecular and Cellular Endocrinology of the Testis, Geilo, Norway, p.111 (9-11 April 1980).

Wensing, C.J.G. en M.Th. Frankenhuis: Over het voorkomen van arterio-veneuze anastomoses in de funiculus spermaticus. Ann. v.d. Ver. v. Fert. Studie, 7e jaargang deel l, p. 6 (mei 1980).

Frankenhuis, M.Th.; J. Kremer; M.A.H.M. Wiegerinck, M. Schoorl and C.J.G. Wensing: The origin and prevention of orchiopexy-induced testicular lesions in the pig. Proceedings Xth World Congress on Fertility and Sterility, Madrid, p. 5-11 (July 1980).

Frankenhuis, M.Th.: Erfelijke invloeden m.b.t. het voorkomen van cryptorchidie; Ann. v.d. Ver. v. Fert. Studie, 8e jaargang deel 1, p. 19 (1981).

Frankenhuis M T, M A Wiegerinck, M Schoorl, J Kremer, C J Wensing; The prevention of orchiopexy-induced testicular lesions in the pig; Eur J Pediatr. 138 (1): p. 26-27 (Feb 1982).

Wensing C.J.G., Frankenhuis M.T., Noordhuizen-Stassen E.N. and Garybyan H.; Surgical aspects of cryptorchidism in experimental animals. Prog. Reprod. Biol. Med., 10, p.110-118 (1987).

Wensing, C.J.G.; G. Dijkstra; M.Th. Frankenhuis: The intricate morphological relations between testicular artery and pampiniform plexus. Int. J. of Andrology (supplement 1980).

Frankenhuis, M.Th.; M.A.H.M. Wiegerinck; M. Schoorl; J. Kremer and C.J.G. Wensing: Testischirurgie in het algemeen en chirurgische behandeling van cryptorchidie in het bijzonder; een dierexperimenteel onderzoek. Symposium verslagen “Fertiliteitsproblemen bij de man”, zaterdag 13 oktober, Eindhoven, p. 61-69 (1979).

Frankenhuis M T, C J Wensing, J Kremer; The influence of elevated testicular temperature and scrotal surgery on the number of gonocytes in the newborn pig. Int J Androl.; 4 (1): p. 105-10 (Feb 1981).
Colenbrander B, Frankenhuis M, Wensing, CJG.; Male sexual development and animal reproduction. Report vol. 4 (22), Review p. 26 (1981).

Frankenhuis Maarten T., Maarten A. H. M. Wiegerinck, Mak Schoorl, Jan Kremer and Cees J. G. Wensing; The prevention of orchiopexy-induced testicular lesions in the pig, Journal European Journal of Pediatrics, Volume 138, Number 1, p. 26-27 (February 1982).

Colenbrander B, Frankenhuis M, Wensing, CJG.; Male sexual development. In: Cole D, Foxcroft GR (eds.), Control of Pig Reproduction, London: Butterworth Scientific, p. 3–24 (1982).

Wensing, C.J.G., M.T. Frankenhuis and E.N. Noordhuizen-Stassen: Surgical aspects of cryptorchidism in experimental animals. In: Maldescensus testis. 2nd International symposium of operative andrology, London, (March 19, 1983); Ed. by A. Kelami and J.P. Pryor. Basel (etc.): (Operative andrology, vol. 2; Progress in reproductive biology and medicine, vol. 10). Karger (1984).

Frankenhuis, M.Th. : Cryptorchidie en Erfelijkheid. Arts en Wereld, no. l, p.26-30 (jan. 1984).

Wensing C. J. G., Frankenhuis M.T. , Noordhuizen-Stassen E.N. & Garybyan H.; Surgical aspects of cryptorchidism in experimental animals. Prog. reprod. Biol. Med. 10, p. 110-118 (1987).

Frankenhuis dr. Maarten Th.; Heren op een zijspoor; Dier en Arts nr. 4, p. 137-140 (1996).

Frankenhuis, M.Th.; B. Colenbrander; F.H. de Jong and F.F.G. Rommerts: Estradiol and Testosterone levels in testicular venous blood during experimental changes in temperature of scrotal and naturally cryptorchid testis in the pig. (??).

Frankenhuis, M.Th.: Erfelijke invloeden m.b.t. het voorkomen van cryptorchidie. Upjohn (??).

Frankenhuis M.Th.; Erfelijke invloeden met betrekking tot cryptorchidie; Pro Veterinario (??).

Bibliogrfafie 08Exotische vogels
Exotic birds
Frankenhuis, M.Th.; H.J. Kappert: Infertility due to surgery of the body cavity in female birds; cause and prevention. Verhandlungsbericht des XXII. Internationalen Symposiums über die Erkrankungen der Zootiere, Academie-Verlag Berlin; Ed. Ippen, Arnhem, p. 237-239 (1980).Frankenhuis*, M. T., Kappert H.J. “Infertility due to surgery on body cavity in female birds- Cause and prevention. Unfruchtbarkeit verursacht durch chirurgische Eingriffe in der Leibeshöhle bei weiblichen Vögeln – Ursache und Verhütung.” Verh. Ber. Erkrg. Zootiere 22: 237-240 (1980).Frankenhuis, M.Th.: Infertility following surgery of the body cavity in female birds. BVZS newsletter and summary of papers (March 1980).Frankenhuis, M.Th.: Vogelvoortplanting. WPA Nieuwsbrief p.7-10, (juni 1980).Frankenhuis, M.Th.: Vogelvoortplanting. “Onze Vogels”, 41e jaargang no. 12, p. 540, (december 1980).Frankenhuis, M.Th. and J.A. Assink: Iron Accumulation in Birds of Paradise. BVZS Newsletter and Summary of Papers, (Sept. 1981).Frankenhuis, M.Th.; J.A. Assink; J.J. Stuster en J. Nijboer: Epidemiology in a captive Galliform population in Blijdorp Zoo; WPA-Newsletter (najaar 1981).Frankenhuis M.T., Assink J.A., Stuster J.J. en Nijboer J.; Epidemiology in a captive Galliform population in Blijdorp Zoo. WPA – Newsletter, London, najaar (1981).Frankenhuis, M.Th. en V.H. de Villeneuve: Aviair hartezeer in Diergaarde Blijdorp; “Partieel block” bij de nandoe (Rhea americana). Tijdschrift voor Diergeneeskunde deel 7, afl. 2, p. 59-62 (1982).Frankenhuis, M.Th.; Een gesimplificeerde benadering van de zieke exotische vogel. Pro Veterinario l, p. 4 (1982).Frankenhuis, M. T. “Simplified description of veterinary therapy by exotic birds”; Pro Veterinario; 2, p. 8 (1982).Lumey, J.T.; J.C. Hasselaar; P. Zwart; J.W.E. Stam en M.Th. Frankenhuis: Endoscopy as a diagnostic tool in Avian Medicine. Proceedings Voorjaarsdagen, P.A.O. publicatie no.14, KNMvD (1982).Frankenhuis, M.Th.; J.A. Assink; J.J. Stuster and J. Nijboer: Epidemiology in a captive Galliform population in Blijdorp Zoo. Verhandlungsbericht des XXIV. Internationalen Symposiums über die Erkrankungen der Zootiere, Veszprem p. 315, Akademie-Verlag Berlin; Ed. Ippen (1982).Frankenhuis, M.Th.: Disinfection of eggs for artificial incubation under Zoo-conditions. BVZS Newsletter and summary of papers, no. 17, p. 5-7 (March 1984).Lumeij J T, P Zwart, M T Frankenhuis, J C Hasselaar, J W Stam; Endoscopy in birds; Vet Quarterly; 7 (3) : p. 239-243 (Jul 1985).Frankenhuis, M.T., Lumey, J.T., Zwart, P., Haagsma, J., Vallen, M., Assink, J.A.: In vivo diagnosis of avian tuberculosis in nondomestic galliform birds. Printed abstract VIII international congress of the World veterinary Poultry Assn. Jerusalem, p. 121 (Aug. 1985).Lumeij J T, P Zwart, M T Frankenhuis, J C Hasselaar, J W Stam; Endoscopy in birds; Tijdschr. Diergeneeskende, deel III, afl. 4, p. 203-7 (1986).Frankenhuis M.T., van Eyck H.G., Assink J.A. and Zwart P.; Iron storage in livers of birds of paradise. Proceedings 2nd Eur. Symp. on Avian Med. and Surg., p.92-97, Utrecht (March 1989).Frankenhuis M.T.; Het broedproces bij papagaaien. Verslagen Papegaaien Symposium, p. 10-21, Maarn (maart 1989).Frankenhuis M.T. en Vredenbregt H.J.; Het broedproces bij papegaaien. Dier en Arts, nr. 7, 4e jaargang, p. 220-225 (oktober 1989).Frankenhuis M.T.; Het broeden bij papegaaiachtigen, deel I. Clubblad van de kleurvogelvereniging Gorinchem en Omstreken, p. 9-15 (okt./nov./dec. 1989).Frankenhuis M.T.; Ziekten van hoendervogels. Jubileumboek N.S.O.C., p. 90-97 (juni 1989).Frankenhuis M.T.; Zoonotic diseases of birds, pets and exotic animals. Abstract Israel Journal of Medical Sciences (Febr. 1990).Frankenhuis M.T.; Some zoonotic diseases of birds, Mammalian pets and captive animals (A Review); Isr J Vet Med, vol. 46, p. 150-153 (1991).Frankenhuis M.T. en Vredenbregt H.J.; Het broedproces bij papegaaien. De Parkieten Sociëteit, p. 3-9 (november 1992).Frankenhuis M.T.; “Vreemde Vogels”. Syllabus PAO-Diergeneeskunde, cursus Digestie Apparaat Pluimvee, p. 1-9 (12 januari 1993).Frankenhuis, M.Th., Lumey, J.T., Zwart, P., Haagsma J., Vallen, M. and Assink, J.A.; In vivo diagnosis of avian tuberculosis in non-domestic galliform birds. Proc. VIIIth International Congress of the WVPA (??).Frankenhuis, M.Th., Lumey, J.T., Zwart, P, Haagsma, J. Vallen, M. and Assink, J.A.: In vivo diagnosis of Avian Tuberculosis in non-domestic Galliform birds. Journal of Zoo Animal Medicine (??).Frankenhuis, M.Th., J.A. Assink, H.G. van Eyck and P. Zwart: Iron accumulation in livers of birds of paradise at Rotterdam Zoo. Der Zoologische Garten. (??).Bibliogrfafie 14Exotische zoogdieren
Exotic mammals
Frankenhuis, M.Th. Ethorfin antagonists and their agonistic effects. BVZS Newsletter and Summary of Papers, p. 2 (Sept. 1980).Frankenhuis, M.Th. and A.R. Glatston: Review of the pathology of the Lesser Panda. The Red or Lesser Panda Studbook p. 32-37 (1978-1979) Publication: Royal Zoological and Botanical Gardens (November 1980).Frankenhuis M.T., Jansen T.C., van Engelsdorp-Gastelaars S.B. en van der Wiel A.R.; Spermawinning bij dierentuindieren d.m.v. electro-ejaculatie. Ann. v. d. Ver. v. Fert. Studie, 8e jaarg., deel 1, p. 18-22 (oktober 1981).Frankenhuis, M.Th. and A.R. Glatston: A review of pathological findings in the Red Panda 1979-1981. The Red or Lesser Panda Studbook no. 2, p. 37-42. Publication: Royal Rotterdam Zoological and Botanical Gardens (1982).Frankenhuis, M.Th. and Angela R. Glatston: A review of the pathology of the Red Panda in captivity. The Red or lesser Panda Studbook; number 3, p. 45-53. Publ. Royal Rotterdam Zoological and Botanical Gardens (1984).Frankenhuis, M.Th.: Zieke dierentuindieren, wat doen we d’r mee; Dieren; 1e jaargang, no. l, p. 14-17 (1984).Frankenhuis,M.Th. en A.M. Visée: Entingen bij Exotische dieren. Diergeneeskundig Memorandum, 32, l (1985).

Frankenhuis, M.Th., A.M. Visée en M.C.K. Bleijenberg: Immobilisatie van Dierentuindieren. Diergeneeskundig Memorandum, 32, l (1985).

Newman A, Bush M, Wildt DE, van Dam D, Frankenhuis MT, Simmons L, Phillips LG and O’Brien SJ. 1985. Biochemical genetic variation in eight endangered feline species. J Mammol 66:256-267 (1985).

Frankenhuis prof. Dr. M.Th. en A.G. Burger; Herkenning, behandeling en preventie van ziekten bij hoendervogels, watervogels, duiven, konijnen en cavia’s; pp. 30; t.g.v. 80e landelijke tentoonstelling Ornithophila, Utrecht (oktober 1988).

Erken A., P. Klaver en M.h. Frankenhuis; Castration and sterilisation of an adult male hippopotamus; Verh. Ber. Erkrg. Zootiere nr. 36 p. 41-43 (1994).

Erken A., Klaver, P., Frankenhuis, M. Th. Castration and Sterillisation of an adult male hippopotamus. 36. Internationalen Symposiums über die Erkrankungen der Zootiere, Christiansand, Norway (1994).

Osterhaus A D, N Pedersen, G van Amerongen, M T Frankenhuis, M Marthas, E Reay, T M Rose, J Pamungkas, M L Bosch; Isolation and partial characterization of a lentivirus from talapoin monkeys (Myopithecus talapoin).Virology. 20; 260 (1): p. 116-24 (Jul 1999).
Bibliogrfafie 01

Vissen
Fish

Frankenhuis M.Th.; C.G. van Lieshout; J.A. Assink and Th.J. Spierenburg: PCB intoxication in Exotic Fish of Prey in Rotterdam Zoo. Verhandlungsbericht des XXIII Internationalen Symposiums über die Erkrankungen der Zootiere, Akademie-Verlag Berlin, Ed. Ippen p. 425, Halle a/d Saale (1981).

Frankenhuis, M. T. e.a. “PCB poisoning in exotic fish of prey at Blijdorp Zoo”; Verh. Ber. Erkrg. Zootiere; 23: p. 425-429 (1981).

Frankenhuis, M.Th., F. de Graaf, P. van Putten, G. Visser en J.A. Assink: Visziekten-diagnose en therapie. Diergeneeskundig Memorandum, nr. 31, pp. 35, (1984).

Bibliogrfafie 12Pluimveegezondheidszorg
Poultry health care

Fris C., de Vries T.S. en Frankenhuis M.T.; Bedrijfsbegeleiding is sterk in opkomst. De Pluimveehouderij, 15e jaarg., p.14-17 (okt. 1985).

Fris C., de Vries T. S. en Frankenhuis M. T.; Bedrijfsbegeleiding en kwaliteitsbewaking in de pluimveehouderij; Dier en Arts, 1e jaargang nr. 2, p. 42-45 (maart/april 1986).

Zaalmink W., Frankenhuis M.T. et al.: Informatiemodel Pluimveehouderij ISBN 90-71463-11-7, 200 pag. (1986).

Frankenhuis M.T.; Pluimveehouderij gebaat bij veterinaire bedrijfsbegeleiding. Veehouder en Dierenarts, p. 6-7, no. 3 (juli 1987).

Frankenhuis M. T. en Fris C.: De Gezondheidsdienst voor Pluimvee; een traditie van 40 jaar service aan Dierenarts en Pluimveehouder. Dier en Arts, 2e jaargang no. 6, p. 219-224 (Augustus 1987).

Frankenhuis M.T.; Bedrijfsbegeleiding in de pluimveehouderij. Syllabus PAO – Wageningen, p. 1-18, (febr. 1987).

Frankenhuis M.T.; Alternatieve huisvesting voor leghennen is zeker niet zonder problemen. De Pluimveehouderij, 17e jaargang, p. 14-15 (nov. 1987).

Frankenhuis M. T.: Bedrijfsbegeleiding en kwaliteitsbeheersing op pluimveebedrijven; Diergeneeskundig memorandum, 34e jaargang, no. 3, 31. p. 149-179 (augustus 1987).
Frankenhuis M.T.; De invloed van ziekten op de kwaliteit van broed- en consumptie-eieren. Voordrachten van de CLO – studiedagen. p. 153-155, (1988).

Hemminga H., Vertommen M. en Frankenhuis M.T.; Heupkrassen en heupkorsten – een kostbare huidaandoening bij slachtkuikens. De Pluimveehouderij, 18e jaargang, p. 17-18 (april 1988).

Frankenhuis M.T.; Bedrijfsbegeleiding en kwaliteitsbeheersing op pluimveebedrijven. In: Pluimveehouderij – theorie en praktijk. Red. Prof. Dr. E.H. Ketelaars, p. 125-176, Uitgeverij Transmondial (1988).

Frankenhuis M.T. (deel uitmakend van de werkgroep “Inventarisatie onderzoek huisvesting pluimvee”); Werkdocument Huisvesting Leghennen, pp. 69, Uitg. COVP “Spelderholt” (april 1988).

Frankenhuis M.T., Vertommen M. en Hemminga H.; Bezettingsdichtheid en voerbaklengte beïnvloeden het voorkomen van scabby hips (heuproofjes en -korsten) bij slachtkuikens. De Pluimveehouderij, 18e jrg., p. 12 (juli 1988).

Van Eck J.J.H., Frankenhuis M.T., Fris C., Kamps A., Kouwenhoven B., Sinke M. en v.d. Wijngaard J.C., Compendium toediening vaccins pluimvee, Uitg. Gezondheidsdienst voor Pluimvee, Doorn (1988).

Frankenhuis M.T.; Veel ziekten verminderen broedeikwaliteit. De Pluimveehouderij, 18e jaarg., p. 89 (nov. 1988).

Frankenhuis M.Th.; Scharrelkuikens houden, een uitdaging; De pluimveehouderij; Nummer 19 / 21, p. 10-11 (1989)

Frankenhuis M.T.; Pak zieke dieren verstandig aan. De Pluimveehouderij, 18e jaarg., p. 30-31 (dec. 1988).

Frankenhuis M.T., Kouwenhoven B. and Fris C.; Structure and organization of Poultry Health Care in the Netherlands. Proceedings Int. Congress “Heart of Technology”, p.117-129; Utrecht (November 1988).

Frankenhuis M.T. (deel uitmakend van de werkgroep “Inventarisatie Onderzoek Huisvesting Pluimvee”); Werkdocument Huisvesting Slachtkuikens en Slachtkuikenouderdieren. pp 87, Uitg. COVP “Spelderholt”, juni (1989).

Frankenhuis M.T., P.H. Bool en M.J.A. Nabuurs; Veterinaire zorg(en) en intensieve veehouderij. Tijdschrift voor Diergeneeskunde, deel 114, afl. 24, p. 1237-1250 (1989).
Bekroond met de Jaarprijs 1989 van het Tijdschrift voor Diergeneeskunde.

Frankenhuis M.T.; Scharrelkuikens houden, een uitdaging. De Pluimveehouderij, 19e jaarg. (26 mei 1989).

Frankenhuis M.T. and Bijnagte J.; Check your chicks with Check-o-Chick. Int. Hatchery Practice, p. 35-36, vol. 3, no. 8 (1989).

Vertommen M.H., Frankenhuis M.T. and Hemminga H.; Scabby hips in broilers is a space problem. Poultry, p. 40-41 (aug/sept 1989).

Fris C. en Frankenhuis M.T. ; Salmonella’s, niets nieuws onder de zon. Bravo – orgaan Brabantse kring vermeerderaars en opfokkers, p. 28-33 (voorjaar 1989).

Frankenhuis M.T.; Productiedaling en broedeikwaliteit. Informatieblad voor Dierenartsen, no. 40, p. 315-319 (22 maart 1990).

Frankenhuis M.T.; Over het ontstaan van de bedrijfspluimveehouderij. Uitgave Stichting Gezondheidsdienst voor Pluimvee, pp.145, Tweede editie, Doorn (april 1990).

Frankenhuis M.T.; Pluimveegezondheidszorg en onderzoek in een stroomversnelling. De Pluimveehouderij, p. 16-17, 20e jaargang (5 januari 1990).

Frankenhuis M.T., Vertommen M.H. and Hemminga H.; The influence of claw clipping, stocking density and feeder space on the incidence of scabby hips in broilers. British Poultry Science, Vol. 32, p. 227-230 (1991).

Frankenhuis M.T.; Een ei hoort erbij – de vraag is alleen tot welke prijs. Dier en Arts; (??).

Bibliogrfafie 05Buikwaterzucht
Ascitis

Frankenhuis M. T.: Buikwaterzucht (Ascites) bij Slachtkuikens; Samenvattingen CLO-studiedagen. p. 22-26 (febr. 1987).

Frankenhuis M. T.; Grote-hoogteziekte bij Slachtkuikens. De Pluimveehouderij, 17e jaargang (27 februari 1987).

Hel, W. van der; Henken, A.M.; Visser, J.; Frankenhuis, M.T.; Induction of Ascites by low environmental oxygen pressure. Proc. 6th Int. Congr. Animal hygiene, Skara, Sweden, p. 575-579 (1988).

Scheele C.W. and Frankenhuis M.T.; Stimulation of the metabolic rate in broilers and the occurrence of metabolic disorders. In “Energy metabolism of farm animals”, p. 251-254, Pudoc Wageningen, The Netherlands (1989).

Verstegen M.W.A., Henken A.M., van der Hel W. and Frankenhuis M.T.; Induction of ascites by low environmental temperature. Proceedings of the 7th International Conference on Production Disease in Farm Animals, Cornell University, Ithaca, New York (July 1989).

Albers G en Frankenhuis M; Ascites, a high altitude disease in the lowlands. Poultry, Misset, v.6, p. 24-25 (Febr/March 1990).

Albers G en Frankenhuis M; Ascites, a high altitude disease in the lowlands. Poultry Science 74: p. 833-843 (1990).

Scheele, C W : De Wit, W : Frankenhuis, M T : Vereijken, P F; Ascites in broilers. 1. Experimental factors evoking symptoms related to ascites; Poult-Sci.; 70 (5): p. 1069-1083 (May 1991).

Historie diergeneeskunde en veehouderij
Bibliogrfafie 06History of veterinary science and domesticated animals

Frankenhuis, M.Th.: Het domesticatieproces – van wilddier tot huisdier. Blijdorp Geluiden, 30e jaargang, (oktober 1982).

Frankenhuis, M.Th.: Het domesticatieproces – van wild dier tot huisdier. Orgaan van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen, 7e jaargang, no. 2, p. 49-52 (1982).

Frankenhuis, M.Th. : Mens en Huisdier – het domesticatie proces. Arts en Wereld, no. 5, p.34-38 (Sept.1983).

Frankenhuis, M.Th.: Mens en Huisdier – de geitenhouderij. Arts en Wereld, no.6, p.28-33 (Okt/Nov. 1983).

Frankenhuis, M.Th.: De eendenhouderij in Nederland. Avicultura, 97e jaargang no 12, p. 40-43 (Dec. 1983).

Frankenhuis, M.Th.:In ons land zijn de eenden te tellen … De Pluimveehouderi j, afl . 49, p. 44-4816 (Dec. 1983).

Frankenhuis, M.Th. en E. Hazenbroek: De Veluwse Geit – Heden en Verleden. Zeldzaam huisdier, 9e jaargang, no. 1, p. 6-16 (1984).

Frankenhuis, M.Th.: Mens en Huisdier – de eendenhouderij. Arts en Wereld, no. 2, p.54-57 (Febr. 1984).

Frankenhuis, M.Th.: De geitenhouderij in Nederland – een historisch overzicht. De Geitenhouder, 46e jaargang, no. l, p. 9-10 (Jan. 1984).

Frankenhuis, M.Th.: De – Mens en Huisdier; Arts en Wereld, 17e jaargang, no.6, p.30-37 (1984).

Frankenhuis, M.Th.: De Schapenhouderij – Mens en Huisdier. Arts en Wereld, 18e jaargang, no. 4, p. 31-36 (1985).

Frankenhuis M.T. en Mulder B.; Van Rotsduif tot Postduif – een boekje open over duiven. Uitg. Kon. Ned. Ver. “Ornithophilia”, pp 15, (1985).

Frankenhuis M.T.: De konijnenhouderij – een historisch overzicht; Dier en Arts, 1e jaarg. nr. 5, p. 183-187 (1986).

Frankenhuis M.T., en Wermer B.; Konijnen – van wild tot tam. Uitg. Kon. Ned. Ver. “Ornithophilia”, pp 15 (Sept. 1986).

Frankenhuis. M.Th.: De Rundveehouderij – Dier en Arts, deel I, 1e jaargang nr.3, p. 90-95 (1986).

Frankenhuis. M.Th.: De Rundveehouderij – Dier en Arts, deel II, 1e jaargang nr.4, p. 146-153 (1986).

Frankenhuis M. T.: Over de ziekten der Duiven en hare genezing; Dier en Arts; 2e jaargang, nr. 3, p. 115-118 (April 1987).

Frankenhuis M.T.; Veterinaire frivoliteiten uit vroeger eeuwen. Dier en Arts, 2e jaarg. no. 5, p. 174-175 (1987).

Van der Zaan J.H., Frankenhuis M.T.: Nederland-Watervogelland, Uitg. Kon. Ned. Ver. Ornithophilia, pp. 18 (september 1987).

Frankenhuis M.T.: Ganzen in Nederland. Dier en Arts, p.298-299 (november 1987).

Frankenhuis M.T. en Zuydam D.M.; Pluimveegeneeskunde in lang vervlogen tijden. De Pluimveehouderij, 17e jaarg., p.58-59 (april 1987).

Frankenhuis M.T. en Zuydam D.M.; Pluimvee – de praktijk in de jaren ’60 van de 19e eeuw. Diergeneeskundig Memorandum, no. 4, p. 234-240 (1987).

Frankenhuis M.T.; Het konijn – de praktijk in de jaren ’60 van de 19e eeuw. Diergeneeskundig Memorandum, no. 4, p. 243-246 (1987).

Frankenhuis M.T.; Over de ziekten der duiven en hare genezing. Avicultura,
(1987).

Zuydam D.M. en Frankenhuis M.T.; Van Haenen, Hinnen en haer Jonghen (deel 1). Avicultura, jaarg. 102, p. 32-33 (jan. 1988).

Frankenhuis M.T. en Zuydam D.M.; Over snotterigheyt, pip en buyckloop – pluimveegeneeskunde in donkere tijden. Barneveldse krant, 1 pag. (29 oktober 1988).

Frankenhuis M.T.: De Schapenfokkerij in Nederland. Dier en Arts, p.67-74 (maart 1988).

Frankenhuis M.T.: De Geitenhouderij in Nederland. Dier en Arts, 3e jaarg., no. 8, p. 303-310 (november 1988).

Frankenhuis M.T.: De Paardenfokkerij in Nederland. Dier en Arts, p.87-99, afl. 73 (april 1889).

Frankenhuis M.T.; Het diergeneeskundige van het konijn. Avicultura, 103e jaarg., no 5, p. 23-24 (mei 1989).

Frankenhuis M.T.; Over de studie der oude huisdierrassen. Argos, Bulletin van het Veterinair Historisch Genootschap, no. 1, p. 3-8 (zomer 1989).

Frankenhuis M.T.; Over het ontstaan van de bedrijfspluimveehouderij. Uitgave Stichting Gezondheidsdienst voor Pluimvee, Eerste editie, pp. 114, Doorn (2 november 1989).

Frankenhuis dr. M.T. en dr. Adr. C. Voeten; Historische achtergronden van de pluimveehouderij, 4, nr. 3, p. 15-18 (juli 1990).

Frankenhuis M.T.; Over de studie der oude huisdierrassen. Dier en Arts, p. 116-123 (mei 1990).

Frankenhuis M.T.; Over de historie van de eendenhouderij in Nederland. Dier en Arts, p. 270-273 (november 1990).

Frankenhuis M.Th.; Dierentuinen, niet van gisteren. De relatie tussen mens en dier in historisch perspectief (Opstellen opgedragen ter nagedachtenis aan Henk Rozemond, 1931–1991); Argos (zomer 1991).

Frankenhuis M.Th.; Over kalekoenen en poelepetaten. Dier en Arts, p. 233-234 (oktober 1991).

Frankenhuis M.T.; Over de oorsprong van de pluimveehouderij; Dier en Arts, nr. 3, p. 91-98 (1994).

Frankenhuis dr. Maarten Th.; Zoon of dochter naar wens? Dier en Arts, nr. 5, p. 167-170 (1996).

Bibliogrfafie 07Frankenhuis M.Th.; ‘De lange scherpe eyeren geven geerne hanen / uut de ronde hinnen’; Dier en Arts, nr. 3, p. 95-98 (1996).

B. Mushonga; W. Kersten; M. Frankenhuis; E. Gruys; Comparison of Cranial Dysraphism in a Breed of Crested Duck (Hollandse Kuifeend) and in the Bovine; Zimbabwe Veterinary Journal, Volume 33, Number 2, p. 63-71(9) (1 December 2002).

Frankenhuis M.Th.; Huisdieren en domesticatie, de seksuele selectie ‘ontstegen’; Tijdschrift voor Diergeneeskunde, Deel 128, Afl. 16 (augustus 2003).

Frankenhuis Maarten Th.; Sijctghen in historisch perspectief; Periodiek Dordrechts Museum, afl. 3-4, p. 8-9 (2004).

Paarlberg Sander en Maarten Th. Frankenhuis; Sijctghen, de eend van Cuyp; Zeldzaam Huisdier, 30e jaargang, nr. 1, p. 15-17 (februari 2005).

Frankenhuis, M.Th.: De Rundveehouderij: Mens en huisdier. Arts en Wereld (??).

Frankenhuis, M.Th.: De Paardenfokkerij, Paard en Pony, (??).

Frankenhuis M.T.; De historie der pluimveehouderij. Dier en Arts, (??).

Frankenhuis Dr. Maarten Th.; Artis in Oorlogstijd; ARGOS (Bulletin van het Veterinair Historisch Genootschap), nr. 40, p. 484-493 (voorjaar 2009).
Bibliogrfafie 13

Dierentuinen
Zoos

Frankenhuis M.T.; Dierentuin-diergeneeskunde, van brand blussen tot wetenschappelijk onderzoek. Vakblad voor Biologen, 64, 11, p. 228-234 (1984).

Frankenhuis M.T.; Dierentuinen, niet van gisteren; ARGOS Speciale Uitgave p. 51-54 (1991).

Frankenhuis M.T.; Zoönosen, belangrijk, maar niet onrustbarend. De Harpij, 12e jaargang, nr.1, p. 12-13 (1993).

Frankenhuis Maarten; Disney’s Animal Kingdom; De Harpij; nr. 4, p. 16-21 (1999).

Frankenhuis dr. M.Th.; De frivole kant uit dierentuinland; 15e Conferentie voor het Biologie Onderwijs, Vakblad voor Biologen, p. 21-24 (19 en 20 januari 2001).

Frankenhuis Maarten Th.; Zoos and sexual selection – Differences in sexual behaviour between species and gender; Proceedings Farewell Symposium for Dr. Theo A.M. Kruip ‘Egg to the future’; p. 30-33 (12 December 2002).

The Artis electronic guide (abstract), Maarten Frankenhuis; Proceedings of the 57th Annual Meeting WAZA Conference, Tiergarten Schönbrunn, Vienna (Austria), p. 173 (August 2002).

Het doden van dierentuindieren: in spagaat tussen ethiek, emotie en praktijk; In ‘Het doden van dieren, maatschappelijke en ethische aspecten, redactie PA Koolmees, JM Schwabe, LJE Rutgers; Wageningen Academic Publishers p. 91–93 (2003).

Frankenhuis Maarten; The Peacock’s Tail – About Zoos and Sexual Selection; Proceedings 58th WAZA Annual Conference, San José – Costa Rica (2003).

Frankenhuis dr. Maarten Th.; Seksuele selectie in dierentuinen, het blijft mensenwerk; Dutch Avian Symposium, p. 8-12 (25 februari 2004).
Bibliogrfafie 16

Natura Artis Magistra

Artis Amsterdam Zoo

Artis in de oorlog; Maarten Frankenhuis, Tijdschrift “Dieren”, 2e jaargang, No 1, 1995.

Frankenhuis dr. Maarten Th.; Aan de lezers; Artis nr. 1, 42e jaargang p. 4 (mei/juni 1996).

Frankenhuis, M. Th. ‘Artis in de oorlog’. Artis, jrg. 46 (3), 81-84, 2000

Frankenhuis dr. Maarten Th.; Hollands Glorie; Binnenkrant (Uitgave van binnenstadsbuurten), nr. 9, p. 1 (December 2000).

Frankenhuis Maarten; Botanische Nieuwkomer; Artis, jaargang 47, nr. 3, p. 68 (mei 2001).

Frankenhuis Dr. Maarten Th.; Dierentuinarchitectuur – Natura Artis Magistra in Beeld; PWV Wonen, p. 6-7 (oktober 2001).

Frankenhuis Maarten; Afrika aan het Entrepotdok – Artis vernieuwt en breidt uit; Artis, jaargang 47, nr. 3, p. 70-73 (mei 2001).

Frankenhuis dr. Maarten Th.; Het stoeltje van Artis (column); Vedior Magazine voor P&O-managers) Afl. 2, p. 9 (2001).

Frankenhuis Maarten, 150 jaar koninklijk, Natura Artis Magistra, Jaargang 48, p. 76-79 (2001).

Frankenhuis dr. Maarten Th.; Artis, 150 jaar koninklijk; Koninklijk Verbonden, Jaargang 5, p. 6-11 (september / oktober 2001).

Frankenhuis Dr. Maarten Th.; Kunst en Architectuur; Artis, Afl. 1, 48e jrg., pag. 22-23 (januari / februari 2002).

Frankenhuis, Maarten Th.; Dieren en de Verenigde Oostindische Compagnie; Artis – 48e jrg. , nr. 2, pag. 38-44 (2002).Frankenhuis dr. Maarten Th.; Artis 150 jaar Koninklijk; Vorsten: 30e jaargang, nr. 5 p. 35-36 (Mei 2002).Frankenhuis dr. M.Th.; Natura Artis Magistra, oud en nieuw; Binnenstad (Uitg. van de Ver. Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad); Jaargang 36, nr. 196, p. 66-68 (December 2002).Frankenhuis Maarten Th.; Het belang van Artis; Centrum Centraal, jaargang 1, nummer 3, p. 19-20 (december 2002).Frankenhuis dr. Maarten Th.; Artis, een cultureel en culinair avontuur; Informatiemap Artis Party- en Congrescentrum, Eurest (2003).Frankenhuis Maarten; Column ‘Dag Giraf’; Artis nr. 3, jaargang 49, p. 67 (mei/juni 2003).

Maarten Frankenhuis’ blik op Artis; Maraboe 41e jaargang, nr. 7, p. 1-12 (augustus 2003).

Frankenhuis Maarten; Toespraak ter gelegenheid van de herdenking op zondag 4 mei 2003 in de Hollandsche Schouwburg te Amsterdam; Plantage Bulletin, Bijlage pp. 4 (mei 2003).

Frankenhuis Maarten Th.; Japanse Makaken, rots in de branding; Op de Bank (Personeelsblad Rabobank) p. 8-9 (juni 2003).

Frankenhuis Maarten Th.; Natura Artis Magistra in Beeld; Amstelodamum, Jaargang 90-2, p. 3-12 (maart/april 2003).

Frankenhuis Maarten en Liesbeth; Post uit Broek in Waterland; Maraboe 42e jaargang, nummer 4, p. 12 (oktober 2004).

Frankenhuis Maarten; Artis Vogelparadijs; De Gierzwaluw, jaargang 43, nr. 4 (maart 2006).
Bibliogrfafie 04

Overige publicaties
Other publications

Frankenhuis M.; Het Stierengevecht; HEL (Het orgaan van het Enschedees Lyceum); 12e jaargang no. 1, p. 10-11 (oktober 1961)

Frankenhuis, M.Th.: Dood door schuld? (Corticosteroïd gebruik bij mestkalveren). Tijdschrift voor Diergeneeskunde, 17, p. 927 (1975).

Frankenhuis, M.Th.: Een differentieel diagnostische abnormaliteit (?) met betrekking tot kalverdiarree. Tijdschrift voor Diergeneeskunde, 10, p. 543 (1976).

Frankenhuis M.Th.; Een poging tot autofertilisatie bij Gallus domesticus; p. 97-102 in Liber Amicorum van Doctor Willem Carel Hirschfeld, Leersum (juni 1976).

Frankenhuis, M.Th.: Diergeneeskundige Geluiden uit Blijdorp. Blijdorp Geluiden 28e jaargang april p.3 (1980).

Frankenhuis, M.Th.: Moderne tendensen in de dierentuindiergeneeskunde. Blijdorp Geluiden 29e jaargang (juli 1981).

Frankenhuis M.T.; De diergeneeskundige opleiding: gewicht, evenwicht en overwicht; Tijdschrift voor Diergeneeskunde, Deel 117, p. 206-208 (1992).

Frankenhuis M.T.; Sustainablity, more than just sustainable animal production; In Biological basis of Sustainable Animal Production, Ed. E.A. Huisman et al; Proceedings of the Fourth Zodiac Symposium, Wageningen, The Netherlands p. 46-50 (13-15 April 1993) (EAAP Publicaton No. 67, 1994).

Frankenhuis M.Th.; Voortplanting in Dierentuinen: van dilemma’s en ontwikkelingen; Ned. Tijdschr. voor Obstetrie & Gynaecologie, Vol. 108 p. 15-17 (1995).

Frankenhuis M.Th.; Variaties op een bekend thema; Ned. Tijdschr. voor Obstetrie & Gynaecologie Vol. 108 p. 6-8 (1995).

Frankenhuis Maarten T.; Variations on a theme; Orgyn (tevens verschenen in de Franse, Duitse en Spaanse versies van Orgyn) no. 3 p. 53-65 (1997).

Frankenhuis Dr. Maarten Th.; Paren & Baren – Bij beren; Artis, Afl. 3, 43e jrg., p. 94-95 (september / oktober 1997).

Frankenhuis Dr. Maarten Th.; Paren & Baren – Homoseksueel gedrag bij dieren; Artis, afl. 2, 44e jrg., p. 56-61 (juli / augustus 1998).

Frankenhuis Dr. Maarten Th.; Paren & Baren – Niets menselijks is de mensaap vreemd; Artis Afl. 5, 43e jrg., pag. 148-149 (januari / februari 1998).

Frankenhuis Dr. Maarten Th.; Paren & Baren – De weg van het zaad; Artis, Afl. 4, 44e jrg., p. 118-119 (november / december 1998).

Frankenhuis Dr. Maarten Th.; Paren & Baren – De omelet ontleed; Artis, afl. 5, 44e jrg., p. 141-142 (januari / februari 1999).

Frankenhuis Dr. Maarten Th.; Paren & Baren – De liefde gaat door de neus; afl. 6, 44e jrg., p. 172-175 (maart / april 1999).

Frankenhuis Dr. Maarten Th.; Paren & Baren – Zoon of dochter naar wens; Artis, Afl. 3, 45e jrg., p. 75-77 (september / oktober 1999).

Frankenhuis Dr. Maarten Th.; Paren & Baren – Het meest uitgekookte dier; Artis, afl. 1, 46e jrg. p. 12-15 (januari / februari 2000).

Frankenhuis Maarten; De Paden op de Lanen in; GroeneveldBlad afl. 3 pp. 1 (2000).

Frankenhuis Dr. Maarten Th.; Vorstelijk Vee, In de wei en aan de wand; Artis, Afl. 2, 47e jrg., p. 50-53 (maart / april 2001).

Frankenhuis M.Th.; ‘Seks en erotiek in het dierenrijk’ in Een ander begin…; Symposium Afd. B1-west, Ziekenhuis Bernhoven; p. 24-33 (27 mei 2000).

Frankenhuis M.Th.; De mens is voor 90 procent een primitief zoogdier; Elsevier (speciale uitgave Gezond) p. 51 (april 2001).

Frankenhuis Maarten Th.; Zebra’s in krijtstreep; Over leiden (een publicatie van Boer & Croon) p. 44-49 (december 2001).

Frankenhuis Maarten Th.; Column in Jaarverslag Teylers Museum; p. 25 (2001).

Frankenhuis Maarten; Leiderschap en Sekse – over biologische drijfveren en ambities; Aalsmeer Nieuws (Bloemenveiling Aalsmeer), Afl. 247, p. 3 (5 juli 2002).

Frankenhuis dr. Maarten Th.; De man wikt, de vrouw beschikt; Vers van’t Vat (Heineken Magazine) Afl. 12 p. 6-7 (december 2002).

Frankenhuis Maarten; Leiderschap en Sekse – over biologische drijfveren en ambities (column); InfoRegio (zakelijk informatiemagazine voor Amsterdam e.o.; nr. 10, jaargang 9, p. 4 (december 2002).

Frankenhuis Maarten; De hoeksteen van het dierenrijk; Folia, 16/17 jaargang 56, p. 14-15 (20 december 2002).

Frankenhuis Maarten, Column ‘Dag Giraf’, Tijdschrift ARTIS – Inhoud nummer 3 – 2003 49ste jaargang nr. 3 (mei-juni 2003).

Christine Brons ; Bas Van der Bruggen ; Martine Delfos; Maarten Th. Frankenhuis ; Bram Guyt ; Dea Knol; Henk van den Top; Dwarsliggers in de klas, pp. 78 (Antwerpen, 2003).

Frankenhuis Maarten; Leiderschap en Sekse, over biologische drijfveren en ambities; Symposium Hoe word ik een Rat?; Denkwerk Producties pp. 5 (22 mei 2003).

Frankenhuis Maarten; Lastige pubers en risicomanagement; Congres Dwarsliggers, de moeilijke klas; pp. 3 (23 mei 2003).

Frankenhuis Maarten; Ko-productie, wandelen met Ko van Geemert (Liber Amicorum); p. 10 (juni 2004).

Frankenhuis Maarten; Over bazige vrouwen en broedende mannen; initiatiefnemer en medeauteur van een lessenserie over ‘wie wat doet’ in het dierenrijk en mensenrijk voor leerlingen van de bovenbouw basisschool en de eerste klas voortgezet onderwijs; In opdracht van en uitgegeven door het Min. SZW pp. 31 / zie ook Nieuwsbrief SZW, nr. 5 (juli 2004).

Frankenhuis Maarten; Stadsduiven in de hoofdrol; Dierenambulance; Jaargang 21, nr. 1 p. 9-11 (december 2004).

Frankenhuis Maarten Th.; De Liefde ontbonden in factoren; NRC Katern Opinie & Debat p. 17 (14 mei 2005).

Frankenhuis Maarten; Wel-doen, biologisch gezien; Dierenambulance; Jaargang 22, nr. 1 (juni 2005).

Frankenhuis Maarten; De visie van … Dierenwelzijn volgens Maarten Frankenhuis; Dierenhulp (Informatieblad van de Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren; nr. 2, p. 4 (juni 2005).

Frankenhuis Maarten; Ko in Artis. Ko productie, wandelen met Ko van Geemert; pag. 10 (september 2005).

Frankenhuis M.Th.; Boekbespreking in Amstelodamum: Stadse Beesten. Een dierengeschiedenis van Remco Daalder; p. 29-30; Amstelodamum, Jaargang 92-5 (september/oktober 2005).

Frankenhuis Maarten; Dieren en mensen, onlosmakelijk verbonden; Zodiac Circle, jaargang 5, nr. 1 p. 22-23 (2005).

Frankenhuis Maarten; Over moed, overmoed en hoogmoed; Verslag 26e Veerstichting Symposium, Leiden; p. 74-79 (6 en 7 oktober 2005).

Frankenhuis Maarten; Tafelmanieren van mens en dier; Elsevier Thema, p. 70-73 (november 2005).

Frankenhuis Maarten; Grote grazers het kind van de rekening; Het Edelhert, 40e jaargang nr. 4, p. 24-27 (Winter 2005).

Frankenhuis Maarten; De Liefde Ontleed; Liber Amicorum Cisca Dresselhuis: ‘De Liefde is Wederzijds’ (Meetlat Mannen over Cisca), alfabetisch (2007).

Frankenhuis Maarten en Frans van der Helm; Liefde en Monogamie, Liefde is niets meer dan kille berekening en een vleugje chemie; Wildlife Magazine nr. 4, p. 22-27 (juli/augustus 2006).

Frankenhuis Maarten Th.; Ferry Houterman overruled; Amsterdamse Inspiratie, Liber Amicorum ter gelegenheid van het afscheid van het MKB van Ferry Houterman (25 september 2007).

Frankenhuis Maarten; Confrontatie; Levende Have, Column (29 maart 2008).

Frankenhuis Maarten; Moment van Bezinning; Vet in Beeld, p. 18-19, DSK Symposium (16 januari 2008).

Frankenhuis Maarten; Voeropname – op welke basis exotische dieren kiezen; Syllabus Cursus: Controle vrijwillige voeropname bij productiedieren; Wageningen Business School (22, 23 en 24 april 2008).

Frankenhuis Maarten en David Frankenhuis; Jager-verzamelaars in krijtstreep; De Volkskrant – Het Betoog, p. 5 (5 april 2008).Frankenhuis Maarten Th.; The Mystery of the Peacocks’ Tail – About animals, us and sexual selection; Abstract BSI-day 2008, Radboud University Nijmegen, p. 5 (June 20th 2008).‘It’s all in the Family’ or the Mystery of the Peacocks Tail; Voorwoord 25e Zoötechnische Almanak van de Studievereniging ‘De Veetelers’, p. 4-6, 2008.Frankenhuis Maarten; Artis Zoo back to its biopark roots; Proceedings IUDZG / WAZA Conference (??).

 

Enkele interviews en krantenartikelen
Bibliogrfafie 09Selection interviews and newspaperarticles‘De directeurswoning van Artis’ door Herma; Libelle, nr. 8, p. 64-67 (16 t/m 23 februari 1996).‘Een submentaal abces’ door Reinoud R. Abbing in Tandheelkundige Praktijk; p. 56-58 (maart 1980).‘Een dag uit de praktijk van dierentuinarts dr. Frankenhuis’ door H. de Vries; Terdege 1e jaargang nr. 21 p. 12-15 (26 juli 1984).‘Ik voel me zo blank als een baby in de pluimveehouderij’ door Peter de Jaeger; De Pluimveehouderij, 14e jaargang p. 8-9 (27 juli 1984).‘Een mens veroudert niet snel in de gezonde lucht van Artis’ (Frankenhuis woont in de tweede kooi rechts) door Maarten Frankenhuis; Dagboek in Utrechts Nieuwsblad, p. 31 (29 december 1990).’Artis, meer dan een dierentuin’ door Goos van der Sijde; DIEREN, 9e jaargang nr. 2, p. 41-43 (juli-aug. 1992).‘Directeur Frankenhuis over de charmante rommeligheid van Artis’ door Marjo van Soest; Vrij Nederland p. 22-24 (7 december 1996).‘An Artis Impression’ door Joan Gannij: AMSTERDAM – The Magazine, Vol 5, no 4, p. 12-13 (Winter 1996).‘Waar bleef de ijsbeer?’ door Peter Brusse; Elsevier p. 18-19 (2 maart 1996).

‘Biopark Artis heeft alles in huis’ door José van Vonderen; PMVO Bulletin van het procesmanagement voortgezet onderwijs, nr. 43, p. 1-3 (22 maart 2000).‘Breeding time at the gay zoo’ door Paul Clemens; Highlife (Magazine British Airways), p. 23 (January 2001).‘Monkey Don’t Ask, Monkey Don’t Tell’ door Renee Lynn; Newsweek en Newsweek International Magazine (19 February 2001).‘Van oerknal tot olifant’; Eat-ertainment Magazine, p. 26-27 (voorjaar 2001).‘Ik ben constant bezig een monument te onderhouden’ door Ronald Buitenhuis; ELAN – Magazine voor directeuren en commissarissen, nr. 5, p. 40-43 (Mei 2001).‘A walk on the wild side’ door Sue Baker; RoundAbout, p. 3-5 (May 2001).

‘The story of us’ door Sue Baker; Rush on Amsterdam, p. 8-11 (Fall 2001).

‘New view on nature’ door Rodney Bolt; Holland Herald / KLM Magazine, p. 22-24 (August 2001).

‘Artis: een belevenis’ door Th.A.H. Visser; Hoofdstad Aanspanning Amsterdam, Jaarboek p. 56-59 (2001).

‘Van oerknal tot olifant’ door Rozemarijn van Hardewijk; Toot (Relatiemagazine Stadsdrukkerij Amsterdam) Afl. 3 p. 18-21 (najaar 2001).

‘Een bezoek aan een geadopteerd Artisdier is toch leuker dan die obligate fles wijn’ door redactie; Kamerkrant Amsterdam (Magazine Kamer van Koophandel Amsterdam), 26e jaargang, p. 1 en 3 (juni/juli 2002).

‘Onze trots hebben we maar eens opzijgezet’ door Ymke van Zwol; Man Of All Seasons, Jaargang 3, nummer 2, p. 9-11 (zomer 2002).

‘Dierenmanieren’ door Sander Groen; SQUEEZE, 7e jaargang, nr. 4, p. 48-49 (juli/augustus 2002).

‘Op zoek naar samenhang’ door Coen Huibers; Mees Pierson Magazine, p. 26-29 (augustus/september 2002).

‘Elke dag dierendag in Artis’ door Saskia van Leeuwen; Strijdkreet (Tijdschrift van het Leger des Heils) jaargang 115, nr. 19 p. 4-5 (28 september 2002).

‘Hyena-CEO’s krijgen ook een topsalaris’ door Roeland Muskens; Management-Team, nr. 16 p. 96-102 (4 oktober 2002).

‘Geef mij een boerderij in de Kalverstraat’ door Roeli Meijer; Joods Journaal, Nummer 21, p. 136-139 (Najaar 2002).

‘Managers als wilde honden’ door Robin Ouwerkerk; BAAK!02, p. 16-17 (maart/april 2003).

‘Met vrouwen werken geeft rust’ door Dresselhuys; OPZIJ, langs de feministische meetlat; p. 70-75 (Mei 2003).

‘Hyena’s in de boardroom’ door Hansmaarten Tromp; Connect Magazine (Het blad voor de zakelijke reiziger), no. 1, p. 6-11 (voorjaar 2003).

‘Frankenhuis’ hoogtepunt’ door Corrie Verkerk; Het Parool (7 mei 2003).
‘Afscheid van Maarten Frankenhuis’ in Artis, p. 73 (mei/juni 2003).

‘Interview Frankenhuis’ door Willebrord Nieuwenhuis; Reünisten Vox, Jaargang 2003 p. 4-7 (2003)

‘Mijn Amsterdam’ door Anne-Rose Bantzinger; Het Parool, PS van de week p. 47 (19 juli 2003).

‘Artis: meer dan een dierentuin’ in ABP Magazine; nr. 1, p. 14-17 (december 2003).

‘De grootste boer van de binnenstad’; em magazine, Het kwartaalblad van de Stichting Emma Kinderziekenhuis AMC p. 3-4 (2003).

‘De grootste boer van Amsterdam’ gedicht door Job Cohen (Burgemeester van Amsterdam); Artis, nr. 5, jaargang 49 (september/oktober 2003).

‘Aan de rol in Artis’ in LééRKRACHT; p. 16 (juni 2004).

‘Niets menselijks is het dier vreemd en omgekeerd’ door Eimer Wieldraaijer; De Nederlandse Jager nr. 10 p. 6-8 (17 mei 2005).

‘De chimpansee en het feminisme’ door Prof. Dr. B. Smalhout; De Telegraaf (17 februari 2007).

‘Dierlijk Ambassadeur’ door Maartje de Gruyter; Quest, p. 46-49 (juli 2007).

‘Uitsterven is natuurlijk’ door Maartje de Gruyter; NRC – Katern Reizen; p. 30-31 (7 juni 2008).

Bibliogrfafie 15‘De strepen van de zebra’ door Corrie Verkerk; Het Parool p. 18-19 ( 18 juni 2008).

‘Voor dieren ga ik helemaal plat’; Interview PLUS Magazine, nr 1, jaarg. 20, p. 112-114, januari 2009

‘Koeientuin is kijkspel’; Interview met Maarten Frankenhuis in ‘De Koeientuin’, een nieuw ontwerpmodel voor het huisvesten van melkvee. (De Koeientuin is een onderdeel van het Project Cowfortable); Rapport van Courage, de innovatiestichting voor de melkveehouderij, een initiatief van LTO Nederland en de Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO). Courage heeft een alliantie met InnovatieNetwerk, een initiatief van het ministerie van LNV, pag. 13 (juli 2009).

Brief aan Darwin, Maarten Th. Frankenhuis; Volkskrant – Katern Kennis, pag. 3, 14 februari 2009.